Afdeling

GrienLinks Fryslân is de provinciale afdeling in Fryslân. Wil je meer informatie of een bijdrage leveren aan onze idealen? Neem dan contact op met onze fractiekantoor of het provinciaal bestuur! Het provinciaal bestuur ondersteunt de Statenfractie en de lokale afdelingen van Fryslân. De Statenfractie vertegenwoordigt de kiezer in de Friese Staten.

Fractiekamer GrienLinks Statenfractie
Bezoekadres: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden, kamer 092
Postadres: Postbus 20120, 8900 HM, Leeuwarden
E-mail: grienlinks@fryslan.frl
Telefoon: 0582925805

Mensen

Maak kennis met de mensen van de provinciale afdeling GrienLinks Fryslân.

Provinciaal bestuur GrienLinks

Het bestuur maakt zich sterk voor meer onderlinge samenwerking tussen de afdelingen, voert een zogenoemd witte vlekken beleid om nieuwe afdelingen op te zetten en te ondersteunen, organiseert de provinciale ledenvergaderingen en het proces rond de Provinciale Statenverkiezingen. Ook kan het provinciale bestuur bij eventuele conflicten in afdelingen onderling bemiddelen.

Daarnaast onderhoudt het bestuur nauwe banden met de Statenfractie: ze zetten zich gezamenlijk in voor (permanente) campagne om de zichtbaarheid van GrienLinks in Fryslân te vergroten. Het provinciaal bestuur organiseert bijeenkomsten en workshops voor leden, afdelingsbesturen en lokale fracties: houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Wil je meer informatie over het provinciaal bestuur of heb je suggesties? Wil je het verslag van de laatste provinciale ledenvergadering aanvragen? Stuur een e-mail naar de secretaris van het bestuur: secretaris@grienlinks.nl

De bestuursleden

Paul van Gessel (voorzitter)
paulhvangessel@gmail.com

Hans Laagland (secretaris)
secretaris@grienlinks.nl

Auke van der Heide (penningmeester)

Jacob Jongejan (algemeen bestuurslid)

Jille Booi (algemeen bestuurslid)