Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie januari 2021

In januari zijn we – digitaal – met enthousiasme weer begonnen. Want er is een hoop aan de hand in de samenleving. We pleiten in de Staten nóg harder voor een transitie naar een groene en sociale samenleving. En om dat echt voor elkaar te krijgen kunnen we alle inzet gebruiken. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten in november:

 • Meer natuurlijke oevers bij oeverbeheer
 • Voor een andere economie moet je wel wat veranderen
 • Geld voor de grutto
 • Aanpassingen in het busvervoer
 • Vragen over de ganzenschade vergoedingen
 • Vragen over de (extra) gaswinning in Weststellingwerf
 • Vragen over de financiële compensatie weidevogels
 • Opinie Charda Kuipers: naar een nieuwe Friese economie
 • Opinie Jochem Knol: geld of weidevogels?

Volgende maand op de agenda:

 • Friese aanpak Stikstof
 • Democratische vernieuwing discussienota
 • Rekenkamerrapport over toerisme

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân november 2020

Op 11 november liet Charda Kuipers de mening van GrienLinks horen in de Staten over de begroting van de provincie. Haar conclusie: ” “Het college wil de laatste vrije miljoenen die er nog zijn besteden aan allerlei zaken, behalve aan urgente opgaven als water, natuur en klimaat. Terwijl het alle hens aan dek is.”

En op 25 november bespraken we de toekomst van de landbouw en duurzame energie in Fryslân. Daarnaast vroegen we, samen met andere partijen, waarom er op hazen en konijnen gejaagd mag worden.

Het geluid van GrienLinks is hard nodig. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten in november:

 • Vragen over jacht op haas en konijn
 • GL over begroting: “We moeten kiezen voor water, natuur en klimaat”
 • Rekenkamerrapport over landbouwbeleid provincie
 • Startnotitie landbouwagenda
 • Plan voor energieneutrale provincie
 • Wijziging regels Zonnepanelen in de Verordening Romte
 • Vragen over dumpen granuliet in de Deelen
 • Vragen over zoutwinning Waddenzee

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân oktober 2020

Elsa van der Hoek (op de foto) ‘deed’ vier onderwerpen in de vergadering in oktober van de Friese Staten. Een grote klus. Haar motto’s die dag: “Afspraak is afspraak” en “Wees wijs met water”. Jochem Knol kreeg het aan het einde van de dag nog aan de stok met het FvD over het stikstofprobleem. Het is nooit saai in de politiek. En: het doet er toe. Zeker in deze tijd. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Schoon water: afspraak is afspraak!
 • Fryslân Fytslân
 • GrienLinks wil aanpak verdroging natuur en zoetwatervoorraadplan
 • GrienLinks: ook sociale veiligheid in het OV
 • Stikstofprobleem ontkennen helpt niet
 • Vragen over natuurcompensatie Polderhoofdkanaal
 • Vragen over bouwen stal Ee zonder vergunning

Volgende maand op de agenda 25 november 2020:

 • Startnotitie landbouw: input gevraagd!
 • Rekenkamerrapport over duurzame landbouw
 • Plan voor energieneutrale provincie
 • Wijziging regels Zonnepanelen in de Verordening Romte
 • Verdeling klimaatgeld Rijk veenweiden

Wil je helpen bij een punt voorbereiden, meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân september 2020

De wereld is duidelijk in beweging. Ook in de Staten is dat merkbaar. De onderwerpen op de agenda doen er toe. Bijvoorbeeld: hoe richten we onze leefomgeving toekomstbestendig in, hoe gaan we om met de dieren en planten om ons heen, wat willen we doen aan de teruggang in biodiversiteit. Maar ook: wat gaan we doen met sport?

De niet-groene partijen zijn deze periode in de Staten tot ons verdriet ruimschoots in de meerderheid. Groene politiek wordt zo een hele kunst. Sociale politiek vindt wel wat weerklank. Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Omgevingsvisie is niet toekomstbestendig #datkangroener
 • Moties GL aangenomen: geen discriminatie of sociale onveiligheid bij sport
 • Staten spreken zich uit voor onderzoek hand-aan-de-kraanprincipe gaswinning Ternaard op initiatief van GL
 • agen op dieren omdat we er last van hebben? Een gevoelig maatschappelijk issue
 • Meer biodiversiteit nodig!
 • Vragen over weidevogels die moeten wijken voor een villapark (Balk)
 • Motie over Waddenagenda niet aangenomen, wel een kritische brief van het college naar de minister
 • Water: hoe gaan we hier mee om? Hoe halen we de Europese doelen voor schoon water?
 • Bodem: hoe houden we die gezond in onze provincie?
 • Verkeer en Vervoer (mobiliteit): welke kant willen we op?
 • Fiets: hoe krijgen we onszelf op de fiets?

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Nieuwsbrief juni/juli 2020

Provinciale politiek gáát ergens over! Zie hieronder bijvoorbeeld de punten van de laatste drie vergaderingen in juni. Voor onze drie Statenleden de afsluiting van een eerste – veelbewogen – jaar. Lees hieronder hoe Elsa van der Hoek dit eerste jaar ervaren heeft.

We wensen iedereen een goede en gezonde zomer toe en zijn weer terug in augustus!

 • Een jaar Statenlid: hoe is dat?
 • Windmolens: níet voor de mienskip, wél voor de coalitie
 • GrienLinks wil hogere ambitie RES (regionale energiestrategie)
 • Aandacht voor water, natuur en milieu essentieel voor alle Friezen (Algemene Beschouwingen)
 • Meer natuur met Natuer mei de Mienskip
 • Thialf: een lastige keuze
 • Nieuwe bruggen en sluis Kornwerderzand
 • Verbodsbord voor wolven bij de grens?
 • Fryslân omarmt de donuteconomie, maar #hoedan?

Schriftelijke vragen in juni:

 • Compensatie Polderhoofdkanaal
 • Agrarisch natuurbeheer: dag vogels, dag bloemen!
 • Compensatie Zeeland marinekazerne gevolgen voor Fryslân

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen