GrienLinks en FNP: passieve houding overheid bij bestrijdingsmiddelen schadelijk

GrienLinks en de FNP zijn van mening dat de passieve houding die de overheid heeft bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen in met name de bollen- en sierteelt schadelijk is. Inwoners die naast zulke teelten wonen hebben maken zich in toenemende mate zorgen over hun gezondheid en er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze zorgen terecht zijn. De twee partijen stellen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Verder lezen

Belang van handhaving voor een gezonde en veilige provincie

“Voor GrienLinks staat het belang van goed kwalitatief en kwantitatieve handhaving ten behoeve van een gezonde en veilige provincie voorop. Wij vragen GS dit eveneens voor ogen te houden”, pleitte fractievoorzitter Charda Kuipers in het debat over de Ontwerpbegroting 2025 voor de FUMO. Het college stelde voor de bijdrage te verlagen met 564.000 naar 6,46 miljoen in 2025. Dit was voornamelijk ingegeven door minder beschikbare middelen. Dat vond Charda niet doorslaggevend. Ze vroeg het college daarom haast te maken met een verbeterplan en om een informatiebrief aan de Staten.Verder lezen

Vragen over aanschaf dieselbussen

Eind maart was er een hoorzitting over de nieuwe busconcessie, met Qbuzz, Arriva en de provincie. In de Leeuwarder Courant van 27 maart lazen we dat Qbuzz volgens Arriva “een nieuwe vloot dieselbussen” heeft besteld. GrienLinks ontving signalen dat Qbuzz zou hebben gezegd voor 40 miljoen euro dieselbussen voor Fryslân te hebben besteld. Onze fractie vraagt zich af of dat klopt en maakt zich zorgen over het halen van de afgesproken doelen om zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2030 volledig zero emissie busvervoer in Fryslân te hebben. Daarom heeft Statenlid Elsa van der Hoek vragen gesteld aan het college.Verder lezen

GrienLinks stelt vragen over kosten aquaducten

In Fryslân zijn vijf bruggen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl aan vervanging toe, onder meer bij Spannenburg en Kootstertille. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit vervanging door een nieuwe brug of een aquaduct. Statenfractie GrienLinks vraagt zich af wie die keuze mag maken, wat dat kost, en of de belangen van fietsers ook meetellen in de beslissing. Daarom heeft de provinciale fractie vragen gesteld aan het college.Verder lezen

Herhaalde toezegging meer natuurvriendelijke oevers

“Het gaat ons juist om de uitbreiding van de natuurlijke oevers en de positieve effecten op flora, fauna en waterkwaliteit en niet om de hoeveelheid natuurlijke oevers gelijk te laten blijven”, maakte Statenlid Elsa van der Hoek duidelijk tijdens het debat over het oeverbeheer op 20 maart 2024. Het college wilde de toezegging en eerder aangenomen motie als afgehandeld beschouwen, omdat de wet toch geen achteruitgang toestaat. Gelukkig gaf gedeputeerde Matthijs de Vries aan nog steeds achter de toezegging van gedeputeerde Fokkens te staan dat bij onderhoud of vervanging van oevers zal worden afgewogen of er een natuurlijke oever komt.Verder lezen