BBB motie over inkrimpen plan voor natuur, water en klimaat (FPLG) nu wél aangenomen

In februari 2024 diende BBB een motie in voor het beperken van het FPLG (plan voor natuur, water en klimaat herstel in het landelijk gebied) tot alleen de wettelijke taken. Ook waren de Natuur Doel Analyses (NDA’s) de BBB een doorn in het oog, want te eenzijdig (= geen boeren in de beoordelende commissie). Die motie werd niet aangenomen, omdat de stemmen staakten. In april 2024 diende BBB de motie opnieuw in, een klein beetje aangepast (zie hieronder de teksten). Er ontstond opnieuw een pittig debat in de Staten. De motie werd helaas wel aangenomen. De coalitiepartijen CDA, FNP en CU stemden dit keer wél voor de motie. Ondanks een oproep van 14 natuur- en landbouworganisaties, een aantal gebiedscommissies plus andere organisaties en een brief van het Wetterskip om te vragen de motie niet nu aan te nemen. Verder lezen

Kennismaken met Jille Booi – nieuw commissielid voor GrienLinks

Ik ben Jille Booi en ik ben geboren in Drachten in 2001. Ik woon mijn hele leven in Friesland, in Drachten. De afgelopen jaren heb ik mijn studie wiskunde in Groningen afgerond. Als student was ik erg veel bezig met de (abstracte) theorie, wat ik heel erg gaaf vond, maar ik miste daarbij de bijdrage aan de gemeenschap. Daarom ben ik begonnen als vrijwilliger bij GroenLinks. Bij GroenLinks, omdat ik mij veel zorgen maak over de toekomst. Het gaat niet goed met onze natuur en biodiversiteit. En hoewel we gelukkig steeds meer bewust worden van dat er wat moet veranderen in hoe we met de aarde omgaan en we ook gelukkig steeds meer doen, zijn de opgaven zo groot dat er meer moet gebeuren. Ik wil mij inzetten voor de groene en sociale oplossingen voor die opgaven, want het kan!Verder lezen

Podcast nr 16 Berends & Van der Hoek: door een groene bril.

Elsa en Rik hebben een nieuwe podcastaflevering gemaakt, nummer 16: Rik en Elsa genieten van de tulpen. In deze aflevering beginnen ze met Jochem in de lift, die ze uiteindelijk de lift maar uitsturen. Bespreken ze de politieke actualiteit in de provincie, de problemen in de jeugdzorg, praten ze over het referendum, Elsa’s ervaringen met jongeren bij het Tienskip én natuurlijk de komst van het nieuwe commissielid Jille Booi. Gaat hij Rik vervangen? Heet de podcast voortaan Elsa en de Booi’s?

Je kunt de aflevering hier luisteren!

Beperkende kaders voor Holwerd aan Zee in motie aangenomen

Tijdens de Statenvergadering op 24 april 2024 werd een motie van JA21 FvD PVV BBB VVD met een beperkend kader voor het project Holwerd aan Zee aangenomen. In de motie staat dat de provincie géén verantwoordelijkheid voor onderhoud of beheer op zich zal nemen in dit project. Charda Kuipers: “Wij blijven er bij om in oktober integraal en zorgvuldig een definitief besluit te nemen over dit project. En dat is niet nu. Nu al – via deze motie – een voorschot te nemen op dat besluit, vinden we onterecht. Er worden nog twee laatste onderzoeken gedaan, laten we die afwachten.” Verder lezen

Friese referendumverordening wordt aangepast

Op 24 april 2024 diende Forum voor Democratie, PVV en BBB voor de tweede keer een initiatiefvoorstel in om de al bestaande referendumverordening aan te passen. De verordening bestaat al sinds 2005, maar heeft nog nooit tot een echt referendum geleid. De partijen willen daarom de drempels voor een referendumverzoek verlagen. Elsa van der Hoek: “GrienLinks is principieel voorstander van het instrument referendum. Het actief betrekken van burgers bij de Staat, waarbij de burger centraal staat. Ook zouden we graag zien dat er sowieso actiever richting de inwoners wordt gewerkt, door bijvoorbeeld burgerberaden.” Verder lezen