Friese referendumverordening wordt aangepast

Op 24 april 2024 diende Forum voor Democratie, PVV en BBB voor de tweede keer een initiatiefvoorstel in om de al bestaande referendumverordening aan te passen. De verordening bestaat al sinds 2005, maar heeft nog nooit tot een echt referendum geleid. De partijen willen daarom de drempels voor een referendumverzoek verlagen. Elsa van der Hoek: “GrienLinks is principieel voorstander van het instrument referendum. Het actief betrekken van burgers bij de Staat, waarbij de burger centraal staat. Ook zouden we graag zien dat er sowieso actiever richting de inwoners wordt gewerkt, door bijvoorbeeld burgerberaden.” Verder lezen

Schriftelijke vragen over impact besluiten over ganzenbeleid voor natuur

canadese ganzen

Na afloop van de Statenvergadering van 20 maart jl. bestonden er bij de Statenfracties van PvdA, GrienLinks, SP, PvdD en D66 nog een aantal schriftelijke vragen over de gevolgen van de aangenomen moties en amendementen betreffende het gewijzigde ganzenbeleid. De vraagstellers zouden een helder en volledig inzicht willen hebben betreffende de impact en uiteindelijke koers van het nieuwe ganzenbeleid.Verder lezen

Afscheid Rik Berends als commissielid in de Staten voor GrienLinks

Tijdens een fractievergadering namen we afscheid van Rik, ons commissielid. Sinds de verkiezingen in maart 2023 is hij lid van de fractie. Hij gaat nu weg, omdat hij ook raadslid is geworden in de gemeente Ooststellingwerf. We waren heel blij met zijn bijdrage aan de fractie en niet te vergeten de beroemde podcast Berends & Van der Hoek die hij samen met Elsa heeft gemaakt. Verder lezen

Opinie Jochem Knol – Provincie Fryslân draait ganzen en natuur de nek om

Door Jochem Knol

Fryslân is als een paradijs voor ganzen. Gras voor koeien is ook heerlijk voedsel voor ganzen die hier overtrekken of hier graag verblijven. Al die ganzen eten vooral in het voorjaar het gras dat bestemd is voor de koeien op. Boeren lijden daardoor schade. Vriend en vijand zijn het er over eens dat die schade op een redelijke manier vergoed moet worden. Schade wordt betaald met geld dat bestemd is voor de aanleg en het inrichten van natuurgebieden. De provincie heeft de wettelijke taak in 2027 de natuurgebieden op orde te hebben. Het rijk betaalt de provincie daarvoor.
De kosten voor de schadevergoeding lopen steeds verder op. Alleen al de provincie Fryslân keerde het afgelopen jaar ongeveer twaalf miljoen uit en dat bedrag loopt steeds verder op. Niet omdat er veel meer ganzen komen, maar de grasprijzen stijgen en daardoor krijgen de boeren een hogere vergoeding. Dat ter discussie stellen past de boerenpartijen niet.Verder lezen