Campagne tot nu toe: acties, debatten en meer!

Campagne loopt nog, er komt steeds meer!

SPANDOEKEN

Dit zijn een paar van de spandoeken die verspreid over de provincie hangen om reclame te maken voor GrienLinks.

spandoek-GL-N351-Nijeberkoop-p
Nijeberkoop
Leeuwarden
Leeuwarden

Spandoek Haulerwijk
Haulerwijk
Bij Bolsward
Bij Bolsward

ACTIES

Spandoekactie in Leeuwarden

Op 27 februari 2015 hingen Petra Vlutters en Jan Atze Nicolai (nr. 4 en nr. 5 op de lijst) een spandoek op op het drukste fietskruispunt van Leeuwarden, op de Schrans.

De provincie Fryslân heeft op 20 maart 2013 de nota ‘Fyts feilich yn Fryslân’ gepubliceerd.
FietsactieGL
Dit is mede het gevolg van de inbreng van Irona Groeneveld (GL) in de gecombineerde Statencommissie van 12 oktober 2011.
Dit is mede het gevolg van de inbreng van Irona Groeneveld (GL) in de gecombineerde Statencommissie van 12 oktober 2011.

Groene Kus voor Jos Iking

Woensdag 4 maart 2015 reikten Corrie Dam (nummer 2) en Angeline Kerver (raadslid GL SWF) een Groene Kus uit aan Jos Iking van het Millenniummnetwerk IJlst als beloning voor hun inzet.

Jos Iking Corrie Dam en Angeline Kerver bij de utireiking van de Groene Kus

Corrie Dam, Jos Ikking en Angeline Kerver bij uitreiking Griene Tut aan Millenniumnetwerk

Groene Kus voor Ellen van der Linden

Ellen van der Linden uit de Friese Meren kreeg vandaag van Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks) en GroenLinks raadslid Matthijs Sikkes-van den Berg een Griene Tút.
Ellen startte een bomenpetitie in de gemeente de Friese Meren toen ze hoorde over het plan van de gemeenten om 5.000 – 10.000 bomen te kappen. “Bomen zijn leven”, zegt ze.
HIER kun je de bomenpetitie nog tekenen.

IMG_9262

Lees HIER meer over het uitreiken van de Groene Kus en ook meer foto’s.

Er zijn twee radiospotjes gemaakt die te beluisteren zijn.

Isolatie-actie beelden

Op verschillende plaatsen in Friesland werden beelden warm aangekleed met GroenLinks jasjes, petjes, sjaaltjes, dekens, sokjes. De actie werd gehouden om duidelijk te maken dat GrienLinks isolatie van huizen belangrijk vindt. Er waren verschillende leuzen te lezen bij de beelden: ‘GroenLinks laat niemand in de kou staan: daarom isolatie van (huur)huizen!’ en ‘Vroeger kolen en turf als bron, kies nu met GL voor isolatie en zon!’. Klik HIER voor het persbericht.

isolatieisolatie2Meisje op steen in Oosterwolde GL beeldenactie - klein formaatSnoesje te Olderberkoop - Aankleedactie GL maart 2015- klein formaatDe-Melker

Filmen voor TV-reclamespot

Zaterdag, 7 maart, werden de opnames gemaakt voor de tv-reclamespot van GrienLinks Fryslân.
De eerste takes werden geschoten bij de BD-boerderij van Wytze Brandsma in Bolsward. Een mooi bedrijf met prachtige koeien.
Daarna werden opnames gemaakt van Retze, wandelend even buiten Boazum, bij een schitterende oude pleats.
Vervolgens waren in Terherne nog twee scenes en in Eastermar de laatste shoot.
Dank aan Retze, Jaap de Jong, Marcia Dijkstra, Lamkje en Wytze Brandsma, Bauke Sikkes en Matthijs Sikkes-vd Berg, Sanne en Irona!
Filmen is hard werken!
Vanaf woensdag 11 maart is de tv-spot te zien bij Omrop Fryslân en natuurlijk op de site en Facebook!


stalTV-spot in wording
retze-wordt-gefilmd
.
.
.

Verkiezingsmarkt Leeuwarden 7-3-2015

verkiezingsmarkt De eerste verkiezingsmarkt op 7 maart jl. in het kader van de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart was een groot succes!
Ruim voor het eind van de markt rond 16.00 waren we door alle flyers en GroenLinks molentjes heen!

Petra Vlutters (nr. 4 lijst 8 GrienLinks) en Brigitta Meinema (raadslid GroenLinks Tietjerkesteradiel) gingen ’s middags voortvarend en met veel enthousiasme flyeren op de drukke en stille kant van de Nieuwstad Jan Atze Nicolai (nr. 5 lijst 8 GrienLinks) bediende ondertussen de mensen aan de kraam met folders, flyers, potloden, Water Natuurlijk, posters en kleurplaten.
De kraam was zo aangekleed dat GrienLinks standpunten meteen in het oog vielen, zoals meer geld voor zorg en biologische landbouw en geen zout-en gaswinning onder het wad!

unnamed (1)unnamed

Gerben Hoogterp (fractievoorzitter Pal-GroenLinks Leeuwarden, Isabelle Diks (GroenLinks-wethouder in Leeuwarden), Gerda Koopmans (raadslid Ooststellingwerf en nr 8 op de lijst voor de Statenverkiezingen) en Corrie Dam (nr 2 op de lijst voor de Statenverkiezingen) kwamen ook nog hun steentje bijdragen.
Mede door het prachtige zonnige weer was het een prachtige verkiezingsdag! Dat biedt perspectief voor de volgende markt op 14 maart!

ONLINE ACTIES

Via facebook proberen we de aandacht te trekken naar onze standpunten die op deze site te vinden zijn, voor acties die we gedaan hebben en voor artikelen die we in de krant hebben geplaatst. Je kunt ons ook vinden op twitter

Maar ook op twitter en facebook zelf vindt debat en actie plaats.
Twitterdebat: Er was bijvoorbeeld een twitterdebat met de Dierenbescherming. Zie @DBFriesland op twitter.

Prijs: We hebben een prijs gekregen van de Fryske beweging (@Fryskebeweging) voor origineelste naam (ondertitel) van het verkiezingsprogramma: 50 tinten groen.

Gayvote stemwijzer We hebben ook de stemwijzer van het COC voorzien van informatie over onze standpunten over de LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgenders). Petra Vlutters en Ralph de Graaf vertellen meer over hun standpunten over diversiteit en de LHBT’s

Junspraters, Omrop Fryslan. Maandagavond 2 maart 2015 was Retze een uur te gast bij Omrop Fryslan in een speciaal programma voor de verkiezingen; “Junspraters” Klik HIER om te luisteren en te kijken.

Met het oog op morgen, radioprogramma. Donderdagavond 5 maart 2015 was Retze te gast in het radioprogramma ‘Met het oog op morgen’ in Hilversum. Kijk HIER de uitzending terug.

De NOS deed op de landelijke site verslag van de standpunten van Friese politieke partijen over de gaswinning: Vergunningsaanvraag gaswinning in de ijskast. Quote van Retze: “GrienLinks lijsttrekker voor Friesland Rentze van der Honing vindt dat provincie en gemeenten een doorslaggevende stem moeten krijgen bij het verlenen van vergunningen. “Daar vindt de winning plaats en daar merken mensen de gevolgen.”

DEBATTEN

Op 15 januari 2015 werd een zeer bijdetijds debat gehouden bij de opening van het nieuwe pand van de Friese Milieu Federatie. Retze van der Honing was daar aanwezig. Hij pleitte voor het stoppen van het rapen van kievitseieren en voor het verhogen van het waterpeil in de veenweidegebieden.

"Waterpeil omhoog" "Stop met eierenzoeken" links Johannes Kramer (verantwoordelijk gedeputeerde)
“Waterpeil omhoog”
“Stop met eierenzoeken”
links Johannes Kramer (verantwoordelijk gedeputeerde)
debat-FMF
Fans-van-het-debat-en-GL-Aad-van-der-Burg-Irona-Groeneveld-Petra-Vlutters-en-Sipke-van-Belle-.jpg
Fans-van-het-debat-en-GL-Aad-van-der-Burg-Irona-Groeneveld-Petra-Vlutters-en-Sipke-van-Belle-.jpg

Campagnefeest. Op vrijdagavond 27 februari 2015 ging de campagne van start met een feest.
Irona heeft daarover getwitterd

Ouderen en wonen in Leeuwarden, VVD politiek café. Maandagavond 2 maart 2015 beet Petra VLutters het spits af met een debat over ouderen en wonen in Leeuwarden.

IMG-20150303-WA0008

Ouderen en wonen, debat in Harlingen. Donderdagmiddag 5 maart 2015 heeft Retze van der Honing gediscussieerd in de kerk ‘De Haven’ in Harlingen over ouderen en wonen. Hij stelde onder meer dat “Wonen en zorg kunnen echt heel anders aangepakt worden” en “De macht van de zorgverzekeraars moet gebroken worden” Lees meer over dit debat in het verslag van Annet Bakker op facebook “Lux in Tenebris”.

ouderen-wonen1

harlingen-schaal

20150305_161405

Politiek SAM café in Mantgum. Dinsdag 3 maart 2015 ging Corrie Dam (nummer 2 op de lijst) in debat in het SAM café in Mantgum over leefbaarheid, landbouw en natuur. Ze pleitte voor het omhoog doen van het waterpeil in het veenweidegebied: “De CO2 uitstoot van het inklinken is hoger dan de CO2 uitstoot van de auto’s.” Ook sprak ze zich uit voor grondgebonden melkveehouderij en leefbare dorpen.

Corrie-aan-het-woord-in-debat-MantgumCorrie-in-debat-Mantgum-SAM-

Leefbaarheid in dorpen. Woensdag 4 maart 2015 was Retze van der Honing aanwezig bij de discusiebijeenkomst in Sonnega-Oude Trije. Ook daar ging het over landbouw, leefbaarheid en over snel internet in de dorpen. Retze pleitte ervoor dat snel internet (glasvezel of breedband) in eigendom komt van dorpen zelf en niet bij ‘de grote jongens’. Ook pakte hij de PvdA en CDA woordvoerders hard aan op het punt van landbouw:”Als je serieus bent met duurzaamheid in de landbouw, dan zorg je voor grondgebonden melkveehouderij en hou je de schaalvergroting (=megastallen) in de melkveehouderij tegen. Het kan wel, mensen.”

Retze-in-debat-in-Sonnega-op-4-maart-2015

Politiek vrouwenontbijt. Vrijdag 6 maart 2015 gingen Petra Vlutters en Annet Bakker naar het politieke vrouwenontbijt ter ere van Internationale Vrouwendag. Lees HIER meer over de standpunten van GroenLinks over vrouwenrechten en emancipatie.

P1110121

Basisinkomen. Op vrijdag 6 maart 2015 waren Jan Atze Nicolai, Annet Bakker en Petra Vlutters bij de bijeenkomst over het basisinkomen in Leeuwarden. Petra werd geïnterviewd door Marijke Roskam over wat het voor haar zou betekenen als het basisinkomen ingevoerd zou worden. Lees HIER op de site van PALGroenLinksmeer over het basisinkomen en de mogelijkheden om het in te voeren

basisinkomen20150306_171702

Speeddate Friesland College. Dinsdag 10 maart 2015 was Ralph de Graaf bij een speeddate met studenten van het Friesland College in Heerenveen. Een spannend en levendig gebeuren! Op de stelling dat de Provinciale Staten weinig tot geen plannen hebben die jongeren raken, zegt Ralph dat hij het hier absoluut niet mee eens is. Zowel op het vlak van onderwijs, openbaar vervoer, werkgelegenheid en betaalbaar wonen worden plannen ontwikkeld die jongeren raken. GrienLinks wil sterk inzetten op duurzame werkgelegenheid (isoleren van huurhuizen en zonnepanelen op huurhuizen). Dat slaat drie vliegen in een klap: het is goed voor de portemonnaie, het milieu én de werkgelegenheid. Verder wil GrienLinks investeren in een goede samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven om de doorstroom van school naar werk te bevorderen. Het is van belang jongeren in Fryslan te houden na hun studie. Dat kan volgens Ralph door te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bv. door samen te werken met onderzoeksinstellingen. Tot slot wijst Ralph op de noodzaak van het creëren en verbeteren van studiemogelijkheden. Je kunt meer lezen over deze speeddate op facebook: NOG INVOEGEN

Ralp de Graaf op speeddate Friesland College - maart 2015

Ralph de Graaf Friesland College speeddate maart 2015

Speeddaten met Ralph de Graaf - Friesland College maart 2015

Corrie Dam Radio
Corrie Dam was 14 Maart 2015 te horen op RTV NoordOost Fryslân radio. Ze zette in 90 seconden neer waar GrienLinks voor staat.

corrie-dam-thumb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *