Geen Fairtrade Provincie meer

Charda Kuipers pleitte tijdens de Statenvergadering op 20 december via een motie – samen met SP, PvdD, PvdA en D66 – voor het behoud van de bijdrage van de provincie aan de Fairtrade werkgroep. Dit deed ze naar aanleiding van een brief van het college. In deze brief stond de mededeling dat deze bijdrage van 15.000 euro was stopgezet. Verder lezen

Vervolgvragen over economische impactanalyse stikstof/landbouw

Er was eens.. een gedeputeerde (Douwstra) die een lezing hield in campagnetijd (februari 2023) over de landbouw, de natuur, de stikstofmaatregelen en de gevolgen daarvan. Hij haalde daarbij voorbeelden aan uit een economische impactanalyse die wel bij hem bekend was, maar bij navraag (nog) niet openbaar bleek. De Statenfracties van PvdD, GL, SP en D66 vroegen om bekendmaking van deze economische impactanalyse. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, dus vroegen de partijen in november in vervolg vragen om hier nu met spoed gehoor aan te geven. Verder lezen

Rapport NRK over Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij

De Noordelijke Rekenkamer onderzocht de werkwijze van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Op woensdag 12 juli 2023 bespraken de Staten het rapport van de NRK. De NOM investeert in de drie noordelijke provincies overheidsgeld (van het Rijk en de provincies) om bedrijven te helpen zich in het Noorden te vestigen. Jochem Knol vroeg de gedeputeerde om een toezegging om ook criteria als duurzaamheid, klimaat, water en circulariteit bij het uitkiezen van deze bedrijven mee te laten tellen. De gedeputeerde vond dat ingewikkeld. Verder lezen

Vragen over baggeren geul de Boontjes op de Waddenzee

Elsa van der Hoek (Statenfractie GrienLinks Fryslân) wil weten waarom de beslissing over het meer of minder baggeren van de vaargeul de Boontjes in de Waddenzee opnieuw uitgesteld is. Van der Hoek: “Er wordt 10 keer meer slib uit de geul gehaald dan verwacht. Uit de recente onderzoeken blijkt dan ook duidelijk dat meer en dieper baggeren niet goed is voor de natuur in de Waddenzee én de kosten niet opwegen tegen de baten voor de economie. Er loopt sinds 2009 een proef met het dieper uitbaggeren van de Boontjes. Dat zou vijf jaar duren, maar werd vanwege meer onderzoek verlengd. Er zou eind 2022 een beslissing worden genomen. Nu is het mei 2023 en is er nóg steeds geen beslissing genomen.” Ze stelt er vragen over aan het Friese college. Verder lezen