Een ongemakkelijke discussie over windmolens

molens In de Friese Staten is op 17 december 2014 door de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP per amendement in meerderheid besloten dat er 316 MW aan turbines in het IJsselmeer moet komen, bij voorkeur op en langs de Afsluitdijk. De rest van de molens moet komen op de Kop van de Afsluitdijk. De totale taakstelling voor Friesland voor windenergie is 530,5 MW.

Als GrienLinks-fractie hebben we hier niet mee ingestemd. (Kijk hier voor de stemuitslagen). Wij vinden dat er meer turbines op het vaste land moeten komen, inclusief het rendement van de molens voor de (omwonende) burgers. Ook willen we dat burgers meer zeggenschap krijgen in het hele traject van het plaatsen van de molens.
Bovendien zien wij de molens (in lijnopstelling) langs de Afsluitdijk niet zitten, vooral in verband met risico’s voor trekvogels en vleermuizen.

Wij hebben gepleit voor maximaal 250 MW in het IJsselmeer – in het gebied waar ‘Windpark Fryslân’ gepland is, dat is ruwweg halverwege de Afsluitdijk, zuidelijk daarvan, en haaks er op, ongeveer in de vorm van een ruit. De rest – 280,5 MW – dient volgens ons op de vaste wal geplaatst te worden. Verder lezen

Zorg en de toekomst

“ Veel mensen hebben zorg over de zorg. En terecht” zei Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 24 september 2014. Hij pleitte voor een aanpassing en concretisering van het zorgeconomie . Er zijn veel veranderingen in de zorg, maar ook in de maatschappij:
– veel minder geld voor zorg, er zijn enorme bezuinigingen. Daardoor zijn er heel veel ontslagen, vooral in de thuiszorg.
– Er is een sterk veranderende zorgvraag, er komen meer ouderen, mensen worden ouder en krijgen andere ziektes en aandoeningen.
– Ouderen moeten langer thuis wonen (van extra- naar intramurale zorg).
– er zijn kleinschalige wooneenheden nodig.
– wonen en zorg zou gescheiden aangeboden kunnen worden (mobiele zorgverleners).

GrienLinks vindt dat er daarom andere vormen van zorg aangeboden moeten worden. Betaalbare zorg, dicht bij mensen georganiseerd. Retze van der Honing:” Een ongelofelijk belangrijke opgave. Verder lezen

Rechtspraak in het Noorden

justitia
Even was er consternatie over de rechtbank in Leeuwarden. Diverse partijen vroegen om duidelijkheid bij het mondelinge vragenuurtje tijdens de Statenvergadering op 24 september 2014. Het gerucht ging dat het kantoorpersoneel uit Leeuwarden en Assen naar Groningen zou moeten verhuizen. Volgens de Commissaris van de Koning, John Jorritsma, kon dat niet waar zijn. Ook de commissaris in Drenthe meldde dat dit alweer van tafel zou zijn. Toch pleitten diverse fracties in de Staten voor een duidelijke opstelling richting Rijk. Nog afgelopen zomer is er tussen de noordelijke provincies en het Rijk afgesproken dat de Rechtbanken (en dus de werkgelegenheid) in het Noorden behouden zouden blijven. Retze van der Honing benadrukte dat hij het ook erg van belang vond, dat, naast het behoud van werkgelegenheid, ook de rechtbankfunctie in Fryslân bleef. De commissaris beaamde dat en meldde het ook een rare toestand te vinden als iemand in Harlingen een fiets zou stelen, die persoon dan in Groningen voor de rechter zou moeten staan. Het gaat in Leeuwarden om 100 werkplekken.

Wat vindt GroenLinks van TIPP – het handelsverdrag van EU met de VS?

verdrag

En ondertussen……

onderhandelen de VS en de EU al een dik half jaar over een vrijhandelsverdrag, het TTIP verdrag. Daar maken we ons als Statenfractie ook zorgen over. Even eerst: wat is TTIP en de voor- en tegenstanders.

Voorstanders
Dit zegt de Europese Commissie over de TTIP: Het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) is een handelsovereenkomst waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten in onderhandeling zijn. De onderhandelingen zijn gericht op het wegnemen van de handelsbelemmeringen (tarieven, onnodige regelgeving, beperkingen op investeringen, enz.) in een groot aantal economische sectoren, zodat het gemakkelijker wordt om tussen de EU en de VS goederen en diensten te kopen en te verkopen. De EU en de VS willen het ook hun ondernemingen gemakkelijker maken om te investeren in elkaars economie.
Volgens de Europese Commissie heeft het TIPP verdrag geen schadelijke gevolgen voor privacy, milieu, voedselveiligheid e.d. Hier meer antwoorden van de EC op veelgestelde vragen over het TTIP verdrag:
Wat is TTIP?

De onderhandelingen tussen de EU en VS over het TTIP verdrag zijn in juli 2013 begonnen en kunnen wel enkele jaren duren. Er is niet veel informatie over de onderhandelingen, want de onderhandelingen worden besloten gehouden.
Verder lezen