De lessen van Groningen

Column van Jochem Knol

Op 24 februari verscheen het rapport van de parlementaire commissie Aardgaswinning Groningen. Een van de conclusies is dat de oliemaatschappijen in bed lagen met de ministeries die de vergunningen voor de winning verleende. Kritische geluiden vanuit de toezichthouders en de mensen die op de gasvelden wonen werden weggewuifd. Geld overheerste alles en de aandeelhouders van de oliemaatschappijen verdienden miljarden. Met 1615 aardbevingen en 267.466 schademeldingen tot gevolg.
Het lijkt erop dat deze praktijken tot op de dag van vandaag doorgaan. In Fryslân worden tientallen zogenaamde kleine gasvelden leeggepompt en halen we enorme hoeveelheden zout uit de ondergrond. Verder lezen

Vragen over varend ontgassen

In de landelijke en lokale media zijn de afgelopen weken berichten verschenen over het varend ontgassen van binnenvaartschepen. Hierbij worden schadelijke gassen vanuit een schip ongezuiverd en zonder voorzorgsmaatregelen de lucht in geblazen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van onze leefomgeving, kan de gezondheid van mensen beïnvloeden en heeft nadelige invloeden voor de natuur.
Ook in Fryslân zijn grote vaarwegen aanwezig, die deels door bebouwde gebieden en natuurgebieden lopen. De fractie van GrienLinks maakt zich grote zorgen over het varend ontgassen en stelt daarom vragen aan het college.

Lees hier de vragen van de partij en de antwoorden van het college

GrienLinks voor doorgaan van natuurlijke variant Holwerd aan Zee

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Het project Holwerd aan Zee lag op ieders tong de afgelopen periode. We spreken ons als GrienLinks vandaag uit voor dit prachtige initiatief van onderop”, zei Charda Kuipers tijdens de Statenvergadering op 22 februari 2023. Het college wilde de stekker uit het hele project trekken, maar de meerderheid van de Staten koos voor het uitwerken van de natuurlijke variant. Verder lezen

Vragen over terugtrekken marktpartijen uit financiering brede Sluis Kornwerd

Klik hjir foar de Fryske tekst

Elsa van der Hoek van GrienLinks en Rendert Algra van het CDA mochten voor één keer samen mondelinge vragen stellen tijdens de Statenvergadering op 22 februari 2023. “It is de lêste gearkomste fan dizze periode, dus dêrom mei it foar ien kear, as in soarte fan Snip en Snap”, zei Arno Brok, de Commissaris van de Koning. Elsa en Rendert stelden vragen over het terugtrekken van een aantal marktpartijen bij het tekenen van de overeenkomst over de bijdrage van ‘de markt’ aan het verbreden van de Sluis bij Kornwerd.

Vragen

Verder lezen

Vragen over ontheffingen voor grote schepen op vaarweg Heerenveen

Elsa van der Hoek (GL) en Wopke Veenstra (FNP) stellen samen vragen aan het college over de ontheffingen voor grote schepen (110 m lang, klasse Va) op de vaarweg naar Heerenveen langs Terherne. Elsa van der Hoek: “De Staten hebben uitgesproken dat deze grote schepen ongewenst zijn op de vaarweg naar Heerenveen. Het college heeft de ontheffingen inderdaad ingetrokken, maar dat niet goed onderbouwd volgens de bezwarencommissie van de provincie. Daarom heeft gedeputeerde Fokkens de ontheffingen weer toegekend aan de grote schepen. Wij willen dat ze een betere motivering voor het intrekken van de ontheffingen geeft, zodat de grote schepen van de vaarweg geweerd kunnen worden.”Verder lezen