Discussie over zonnepanelen op landbouwgrond

Bij de Statenvergadering op 27 september 2023 werd door het CDA een motie ingediend om geen zonneparken toe te staan op landbouwgrond. In eerste instantie werden álle initiatieven tegengehouden. Na brieven van een aantal energiecoöperaties en een brief van de Verenigde Energie Alliantie en na inbreng van o.a. GrienLinks en PvdA werd de motie aangepast. Kleinschalige lokale initiatieven die ecologisch goed ingepast worden, mogen nu wel zonnepanelen op landbouwgrond zetten. Uiteindelijk stemde de GrienLinks fractie ook voor de motie. Verder lezen

Vragen in Staten over duurzame energie (RES)

Fryslân ligt achter op schema om het eigen doel voor hernieuwbare energie in 2030 te halen. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van de Regionale Energie Strategie. Eén van de redenen is het huidige provinciale beleid voor windmolens op land. Zo mag een windmolen volgens de provinciale regels niet hoger reiken dan 100 meter. Terwijl de windmolens die nu op de markt komen bijna allemaal een hogere tiphoogte hebben. Daarom maken de PvdA en GrienLinks zich ernstige zorgen dat de nieuwe coalitie aan het bestaande beleid wil vasthouden. Zij stelden tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 september 2023 vragen aan het college. Verder lezen

Zes partijen uit de Staten stellen vragen over uitbreiding vleesverwerker Sonac met biovergister

Op 21 september 2023 zou de raad van Tytjerksteradiel beslissen over de uitbreiding van de verwerker van dierlijk afval Sonac in Sumar, in de volksmond bekend als ‘stinkfabriek’. Het bedrijf zou graag een biovergister op het terrein willen bouwen. Zes partijen uit Provinciale Staten (GrienLinks, PvdD, SP, PvdA, D66 en FNP) maken zich zorgen om de gevolgen van deze uitbreiding. Verder lezen

Alliander heeft meer geld nodig voor de energietransitie

“De energietransitie heeft grote gevolgen voor het elektriciteitsnetwerk. Helaas worden we meer en meer geconfronteerd met berichten dat het net vol is en aansluitingen lang op zich laten wachten. Dat aanpassen van het netwerk is complex, tijdrovend en kostbaar. GrienLinks begrijpt dat het aanpassen en versterken van het netwerk veel geld kost en hebben geen bezwaar tegen het Rijk als extra aandeelhouder,” zei Jochem Knol op 22 februari 2023 bij het behandelen van het ‘‘Afsprakenkader kapitaalbehoefte netwerkbedrijven’. Verder lezen