CDA laat groene masker vallen

gp.pngOntmaskerd.
In de laatste weken is op verschillende manieren door het CDA actie ondernomen tegen groene organisaties. Het CDA pleit voor het stopzetten van donaties door o.a. de postcodeloterij aan natuur- en milieuorganisaties. Het CDA ondersteunde ook de motie uit Reimerswaal om de subsidies aan milieuorganisaties (die de mosselvisserij zouden belemmeren) stop te zetten. Hierdoor laat het CDA zien dat het ‘groene masker’, dat ze tijdens de verkiezingen op hebben gezet, versleten is.
Verder lezen

Ammoniak en boeren versus natuur

cows.jpgDe Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) is een wangedrocht, zei CDA-statenlid Geart Benedictus op 17 september in Provinciale Staten van Fryslân.
In die zin zijn CDA en GrienLinks het in Provinciale Staten met elkaar eens. Want de wet biedt geen oplossing voor het schoner maken en houden van de veehouderij en van de (kwetsbare en zeer kwetsbare) natuurgebieden.
Bovendien is de wet door de Raad van State als beschermingsmaatregel voor de natuurgebieden met het stempel Natura 2000 in maart 2008 naar het oud papier verwezen.

Maar voor het overige hebben CDA en GrienLinks in de provincie Fryslân zowel als in de Tweede Kamer heel verschillende visies:de provinciale CDA-fractie (met steun van VVD en FNP) vindt dat boeren zo weinig mogelijk de dupe moeten worden van milieubeleid. GrienLinks zegt omgekeerd, dat de natuur zo weinig mogelijk moet lijden onder de (intensieve) veehouderij.
Verder lezen

GrienLinks bezorgd over Omrin-centrale

LEEUWARDEN – De GrienLinks-statenfractie in Fryslân is bezorgd over het plan voor een afvalcentrale van Omrin bij Harlingen. Want blijkens de bijbehorende Milieu-Effect-Rapportage (MER) is er geen sprake van het toepassen van de beste, beschikbare milieutechniek. GrienLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld.

De Waddenvereniging en de stichting ‘Afvaloven Nee’ hebben het milieu-onderzoeks-bureau van drs. ing. Johan G. Vollenbroek de MER laten beoordelen. Vollenbroek concludeert, dat het plan voor de nieuwe centrale op meerdere onderdelen in negatieve zin fors afwijkt van de gemiddelde milieukwaliteit van de huidige afvalovens in Nederland. Dat betreft de uitstoot van stof (factor drie van het gemiddelde), zwaveloxiden (zes maal het gemiddelde), fluoriden (acht maal het gemiddelde) en metalen (drie maal het gemiddelde). Verder lezen