GrienLinks stelt Statenvragen over nieuwe gaswinning Weststellingwerf

De Statenfractie van GrienLinks in Fryslân heeft zorgen over de nieuwe gaswinning op de grens van de gemeenten Weststellingwerf (en Westerveld op de grens met Drenthe). Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion wil daar de gaswinning uitbreiden op drie locaties. GrienLinks Statenlid Jochem Knol vraagt zich af of wel voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden, natuur, waterhuishouding en historisch erfgoed. Daarnaast bestaan zorgen over de informatie en communicatie. De fractie stelde vragen aan het Friese college. Ook in Drenthe stelde de GroenLinks-fractie vragen. Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân december 2020

2020 was onverwacht anders dan andere jaren. Corona en de gevolgen daarvan hebben ingegrepen in veel levens en de maatschappij. Toch hebben we ons, gedeeltelijk digitaal, onverminderd met veel passie ingezet voor GrienLinks in de Provinciale Staten.

Zo heeft Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 16 december een motie aangenomen gekregen voor een funderingstafel waaraan ook bewoners met schade aan hun woning door een laag waterpeil kunnen meepraten. Elsa van der Hoek heeft in het debat samen met andere fracties gepleit voor een faunapassage in de Skieding en Charda Kuipers met andere fracties voor meer mogelijkheden voor dorpsmolens.

Ook hebben we ons het afgelopen jaar ingezet voor de natuur en biodiversiteit, de energietransitie, de regenboogprovincie, het openbaar vervoer, cultuur, tegen gaswinning en nog veel meer. Natuurlijk gaan we daar graag mee verder in 2021, het liefst met input van jullie!

Het geluid van GrienLinks is hard nodig. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten in december:

  • Voorstel voor funderingstafel aangenomen
  • Op de bres voor een faunatunnel in de Skieding
  • Aandacht voor meer mogelijkheden voor dorpsmolens
  • Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch
  • Friese GL raads- en Statenleden: college en Wetterskip moeten doorpakken in veenweideproblematiek

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, goed schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl of 0582925805.

Verder lezen

Aandacht voor dorpsmolens

“We spreken vandaag over het initiatiefvoorstel van D66. Ik zal ook op dit stukje van de discussie blijven, hoewel ik op mijn lippen moet bijten om niet over de onderliggende problematische ruimtelijke verordening te beginnen. En dan kan ik kort zijn voorzitter, het voorstel steunen wij volmondig”, vertelde fractievoorzitter Charda Kuipers in het debat op 16 december 2020 over meer mogelijkheden voor dorpsmolens. Wel gaf ze aan te hopen op een heroverweging van de regels op het gebied van windenergie als bij de evaluatie van de RES 1.0 blijkt dat alles toch niet zo goed uitpakt als gesteld.Verder lezen

Genoeg ruimte voor zonne-energie in Fryslân?

“Als statenleden willen we stukken toetsen op eenduidigheid en helderheid. Dan schiet dit document duidelijk tekort. Anderzijds kijken wij als GrienLinks graag naar de uitwerking. En daar zien we dat het mankement van de verordening juist nog enige ruimte biedt. Iets waar wij groot voorstander van zijn” stelde GrienLinks fractievoorzitter Charda Kuipers vast in het debat over de wijziging in de Ruimtelijke Verordening op het gebied van zonne-energie op 25 november 2020. Ook gaf ze aan een duidelijke visie te missen. Om de tijdelijke stop op zonnevelden in de provincie op te heffen, stemde GrienLinks toch voor het voorstel. Wel diende de fractie een motie van PvdD mee in tegen zonnevelden in natuurgebied op de Wadden.Verder lezen

Friese GroenLinksers: college en Wetterskip moeten doorpakken in veenweideproblematiek

Agrarische kortetermijnbelangen lijken te prevaleren in het veenweideprogramma, aldus een gezamenlijke verklaring van de Statenfractie van GrienLinks in Provinciale Staten en de GroenLinks-fracties uit de acht ‘veenweidengemeenten’. “Het verhogen van de waterpeilen in de Hegewarren en Aldeboarn de Deelen is een goede eerste stap. Maar Gedeputeerde Staten en het Wetterskip stellen voor de rest van het veenweidegebied duidelijke maatregelen uit”, zegt Jochem Knol namens de GroenLinks politici.Verder lezen

Doorgaan met plannen energieneutrale provincie

Hoewel de plannen van de provincie om energieneutraal te worden nog niet heel duidelijk zijn, wil GrienLinks graag de vaart erin houden. Daarom stemde de fractie voor de plannen in de Statenvergadering op 25 november 2020. Wel vroeg fractievoorzitter Charda Kuipers aandacht voor de inzet van groen gas op de korte termijn en besparingen op energie. Ook diende ze een motie mee in van het CDA om de effecten van thuiswerken (door corona) op de energiebesparing te onderzoeken en een plan te maken om het thuiswerken door te zetten en het provinciehuis efficient te gebruiken.Verder lezen