Vragen over kosten provincie voor ‘verbonden’ partijen

Partijen kritysk oer kosten ferbûne partijen

De fraksjes fan FNP, GrienLinks en 50PLUS yn Provinsje Steaten fan Fryslân (PS) wolle mear ynsjoch yn de koste-ûntwikkelings fan de ferbûne partijen en mienskiplike regelingen. Dat stelle se foar yn in suggestje oan de Noardlike Rekkenkeamer. It giet om organisaasjes dêr’t alle jierren in finansjele bydrage oan betelle wurde moat. De partijen wolle mear ynsjoch om’t de kosten de lêste jierren bot tanaam binne, wylst de finansjele posysje fan de provinsje minder wurdt. Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân maart 2021

Op 17 maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. Dat was een teleurstelling. Paul van Gessel (de voorzitter van het provinciale bestuur) schreef er een column over: “Verlies”.

Ook in maart stonden er weer trekkers voor de deur van het provinciehuis. Dat mondde uit in een spoeddebat op 24 maart over de zorgplicht voor weidevogels. Charda Kuipers deed het spoeddebat met verve én in de Statenzaal.

Lees hieronder meer over onze standpunten in PS:

 • Spoeddebat over zorgplicht weidevogels
 • Startnotitie landschap
 • Initiatiefvoorstel referendumverordening aanpassen

En onze andere acties in maart:

 • Gedemonstreerd bij het Klimaatalarm op 14 maart
 • Petitie met meerdere partijen tégen het extra winnen van gas bij Burgum (11,5 miljard kubieke meter extra…): “Gjin gegriem in Fryske grûn”
 • Vragen over ecologische effecten van bomenkap
 • Vragen over de vergoedingen voor de ganzenvraatschade
 • Vragen over de uitvoering van het Europese landbouwbeleid
 • Vragen over derde maal vernietiging natuurvergunning voor stal Ee bij de rechter
 • Vragen over gaswinning Ternaard
 • Vragen over kaalslag in openbaar vervoer

In april op de agenda:

 • Uitvoeringsagenda Wonen
 • Startnotitie Weidevogels
 • Rekenkamerrapport participatie in het ruimtelijk domein

Wil je ons helpen Kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp? Of wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.
Doe mee!

Verder lezen

Geen moreel appel bij een referendum

Op woensdag 31 maart 2021 diende Forum voor Democratie een initiatiefvoorstel in om de bestaande referendumverordening van de provincie aan te passen. De verordening in onze provincie bestaat al sinds 2005 maar heeft nog nooit geleid tot een gehouden referendum. De discussie stokte (21 voor en 21 tegen) op het eerste amendement dat in stemming werd gebracht. Daarom wordt dit voorstel opnieuw in stemming gebracht op 21 april 2021. Verder lezen

Alles op alles zetten tegen gaswinning bij Ternaard?

“Zowel de provincie als de gemeente Noardeast Fryslân hebben zich meerdere malen uitgesproken tégen het winnen van gas bij Ternaard onder de Waddenzee. De Tweede Kamer heeft het besluitvormingsproces rond mijnbouw in de Waddenzee inmiddels op pauze gezet via een motie . Eerst moeten de drie lopende onderzoeken over de zeespiegelstijging, het hand-aan-de-kraan-principe en de stapeling van effecten besproken zijn, zo vindt de Kamer. Dat Noardeast Fryslân intussen mee blijft doen in het ‘omgevingsproces Ternaard’ vinden wij verwarrend.Verder lezen