Algemene Ledenvergadering | verkiezingsprogramma | ledenlijst | standpunt windmolens

Beste leden van GrienLinks/GroenLinks in Fryslân,

We hopen zoveel mogelijk van jullie zaterdag 13 december te ontmoeten in Dorpshuis De Jister in Aldeboarn op de Algemene Ledenvergadering. Dan gaan we het verkiezingsprogramma en de ledenlijst vaststellen voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.
Lees meer en waar in De Griene Linkse.
(vanaf 11.00 uur debat en vanaf 13.00 uur de ledenvergadering zelf)

Op woensdag 17 december beslissen we in de Staten over de locaties voor de 530,5 MW aan windmolens in Fryslan. Daarom hieronder voor jullie ter informatie een overzichtje van onze reacties op alle bewegingen in het winddossier en daaronder ons eigen uitgangspunt in deze discussie:

Dit was onze reactie op de voorstellen van Fryslân foar de wyn: Grienlinks: nu windenergie in eigen handen.

Hier kun je onze eerste reactie lezen na het voorstel van Gedeputeerde Staten dat zo onverwacht en nogal koud op ons dak viel: Windenergie discussie terug bij af na besluit college.

We hebben gereageerd met ons voorstel voor een GrienLinks – Aanzet Fries Energieakkoord. Dat is nu nog steeds in onderhandeling. Bijna elke dag is via de krant te volgen welke partij welke beweging in het dossier maakt.

Ons uitgangspunt in het windenergiedossier is deze:

  • We zijn vóór het inzetten van alle vormen van duurzame energie in een slimme mix (waaronder ook energiebesparing, zonnepanelen, blue energy, warmtekrachtkoppeling) en het investeren daarin.
  • Omdat we de (landelijke ) doelstelling van 14% duurzame energie opwekking niet gaan halen in 2020 (zie Energietransitie Nederland wordt zichtbaar) is het noodzakelijk dat we alle direct inzetbare vormen van duurzame energie ook daadwerkelijk in gaan zetten.
  • In Friesland hebben we als GrienLinks eerst geprobeerd om toezeggingen op die ‘duurzame energiemix’ binnen te halen, voordat we ons vastlegden op die 530,5 MW windenergie, maar hebben daar in tweede instantie wel mee ingestemd.
  • De coalitie heeft raar in dit dossier om zitten hannesen. Wij vinden de laatste draai van het college (Hans Konst als verantwoordelijk gedeputeerde) ronduit beschamend. De discussie over de molens heeft dorpen verscheurd en heeft het vertrouwen in de door Gedeputeerde Staten zo bejubelde ‘mienskipssin’ ernstig aangetast. En dat was ook nog eens zinloos, nu het college is teruggekeerd naar de windmolenlocaties in het coalitieakkoord.
  • Onze inzet: zo weinig mogelijk molens (maximaal 250 MW) (niet in een lijnopstelling) in het IJsselmeer (vanwege de Natura 2000 doelstellingen) en op het land molens op de locaties van de de A- lijst van Fryslân foar de wyn aangevuld met enkele B plannen (Heerenveen) plus alternatieven zoeken op industrieterreinen en langs snelwegen en wel dorpsmolens onder voorwaarden en vooral: de voorwaarden voor participatie, compensatie, tijdelijkheid en overleg waar eerst aan moet worden voldaan voor er een vergunning afgegeven mag worden.

Op 17 december 2014 wordt het voorstel van het college in de Staten besproken. Ook wordt op 10 december in de Staten het voorstel voor een referendum over windenergie besproken. De debatten zijn op het provinciehuis, maar ook via internet te volgen: http://fryslan.stateninformatie.nl/live.

Jullie reactie stellen we zeer op prijs!

Vriendelijke groet,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
058 2925805

Contact

De partij

GrienLinks
Postadres: Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Bezoekadres: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden, kamer 092

E-mail: grienlinks@fryslan.frl
Telefoon: 0582925805

Charda Kuipers (fractievoorzitter)

c.kuipers@fryslan.frl

Elsa van der Hoek (statenlid)

e.vanderhoek@fryslan.frl

Jochem Knol (statenlid)

j.knol@fryslan.frl

Rik Berends (commissielid)

r.berends@fryslan.frl

Sanne van Wees (fractiemedewerker)

Werkt maandag en woensdag op het Provinciehuis. Telefoon: 0582925805
Dinsdag en donderdagochtend thuis
grienlinks@fryslan.frl of wees@fryslan.frl

Arjette de Vroet (fractiemedewerker)

Werkt dinsdag en woensdag op het provinciehuis. Telefoon: 0582925805
grienlinks@fryslan.frl of a.devroet@fryslan.frl

Het bestuur

Paul van Gessel (voorzitter)

Telefoon: 0653830641
paulhvangessel@chello.nl

Hans Laagland (secretaris

secretaris@grienlinks.nl

Auke van der Heide (penningmeester)

grienlinks@fryslan.frl

Jille Booi

j.booi@smallingerland.nl

Website

Kornelis Boomsma (webmaster)

webmaster@grienlinks.nl (keesboomsma.nl)