Charda Mary Kuipers

Charda Mary Kuipers

Fractievoorzitter

Met mijn gezin woon ik sinds de vorige zomer in Leeuwarden. Al meer dan 10 jaar kwam ik graag in Friesland en nu ben ik een van de vele gelukkige inwoners van deze provincie.

In mijn dagelijkse leven werk ik als ondersteuner voor de ondernemingsraad en cliëntenraad van een zorginstelling in de Fryske Marren. Toen het sociaal domein naar de gemeenten werd overgeheveld, ben ik politiek actief geworden in de gemeenteraad van mijn vorige woonplaats. Medezeggenschap vind ik heel belangrijk, dat is een drijfveer zowel in mijn werk als politiek. Iedereen mee moet kunnen meedenken en beslissen over zaken die impact hebben op je leven.

Nu zet ik mij graag in voor GrienLinks Fryslân.

In Fryslân wonen naar verhouding veel werklozen en kinderen die opgroeien in armoede. Ongeacht iemands economische positie, moet iedereen de mogelijkheid krijgen om mee te doen in Friesland. Maar de provincie gaat natuurlijk ook over de omgeving. Iedereen ziet inmiddels dat het landschap onmiskenbaar veranderd is, er is zelfs een woord voor: Landschapspijn.. Bijvoorbeeld moet het waterpeil op veel plaatsen omhoog en kan er veel meer ruimte gemaakt worden voor natuur. Welke kant willen we op met landbouw en wat betekent dat voor ‘onze’ boeren? De Provincie is nu aan zet om actie te nemen en niet te blijven hangen in onderzoeken en overleggen.

Wat mij zo trots maakt op GrienLinks is dat er altijd ruimte is voor nuance, en oog voor andere perspectieven. Ook deze vier jaar wil ik meehelpen met bruggen bouwen: Hoe krijgen we sámen de biodiversiteit omhoog, hoe werken we met z’n allen aan de energietransitie en het verduurzamen van Fryslân? Maar ook: hoe hou je het onderwijs goed? Of hoe geef je iedereen de kans om zich te ontwikkelen? Er moeten grote stappen gezet worden, en wat GrienLinks betreft gaan we daar zo snel mogelijk mee beginnen!

Portefeuilles

  • Cultuur
  • (Circulaire) Economie
  • Financiën en bedrijfsvoering
  • Energie/klimaat
  • Milieu (incl. FUMO, REC)
  • Europa
  • Wadden: windpark/energie

Contact met Charda