Contact

De partij

GrienLinks
Postadres: Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Bezoekadres: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden, kamer 092

E-mail: grienlinks@fryslan.frl
Telefoon: 0582925805

Charda Kuipers (fractievoorzitter)

c.kuipers@fryslan.frl

Elsa van der Hoek (statenlid)

e.vanderhoek@fryslan.frl

Jochem Knol (statenlid)

j.knol@fryslan.frl

Rik Berends (commissielid)

r.berends@fryslan.frl

Sanne van Wees (fractiemedewerker)

Werkt maandag en woensdag op het Provinciehuis. Telefoon: 0582925805
Dinsdag en donderdagochtend thuis
grienlinks@fryslan.frl of wees@fryslan.frl

Arjette de Vroet (fractiemedewerker)

Werkt dinsdag en woensdag op het provinciehuis. Telefoon: 0582925805
grienlinks@fryslan.frl of a.devroet@fryslan.frl

Het bestuur

Paul van Gessel (voorzitter)

Telefoon: 0653830641
paulhvangessel@chello.nl

Hans Laagland (secretaris

secretaris@grienlinks.nl

Auke van der Heide (penningmeester)

grienlinks@fryslan.frl

Jille Booi

j.booi@smallingerland.nl

Website

Kornelis Boomsma (webmaster)

webmaster@grienlinks.nl (keesboomsma.nl)