Elsa van der Hoek

Elsa van der Hoek

Statenlid

Tekst persoonlijke deel maidenspeech van Elsa van der Hoek in de Friese Staten op 27 november 2019

Als locatiemanager van het asielzoekerscentrum in Dronten, houd ik mij bezig met het opvangen van asielzoekers en het bevorderen van participatie van de nieuwe inwoners. Een inclusieve samenleving is voor mij erg belangrijk, iedereen verdient een plek in onze maatschappij. Ik wil de Provinciale Staten in omdat het in Friesland tijd is voor een frisse wind.

GrienLinks loopt voorop op belangrijke thema’s, het gaat dan natuurlijk vooral om actie op het gebied van milieu en klimaatverandering. De zorg voor de aarde en de mensen staat centraal.

Ik wil mij de komende vier jaar inzetten voor een leefbaar en groen Friesland, waar plek is voor iedereen. Goede en veilige bereikbaarheid van de dorpen is cruciaal! Er moet geïnvesteerd worden in goed en schoon openbaar vervoer. Het OV moet een betaalbaar alternatief worden voor alle inwoners van Friesland. We moeten zo snel mogelijk overstappen op duurzame vervoersmiddelen, zoals elektrische bussen. Daarnaast moeten we kijken naar toekomstbestendige, veilige fietspaden, ook in de dorpen buiten de kernen, zodat elektrisch fietsen een goed alternatief wordt voor korte afstanden.

Het is tijd voor verandering in Friesland. Dat is best mogelijk, zolang we de verbinding met elkaar niet uit het oog verliezen. We moeten elkaar echt blijven zien, want in ons Friesland is er ruimte voor iedereen.

Portefeuilles

  • Mobiliteit (incl. vervoer en wandel- en fietsbeleid)
  • Taal & Onderwijs
  • Regenboogprovincie
  • Leefbaarheid & sociale onderwerpen
  • Ruimtelijke ordening
  • Water
  • Vaarwegen
  • Toerisme, Recreatie & Sport
  • Wadden: veerverbindingen

Contact met Elsa