Herinnering en aanpassing Provinciale Ledenvergadering 15 mei

Beste GrienLinks-leden,
Ik wil jullie graag herinneren aan de Provinciale Ledenvergadering die morgen wordt gehouden in Leeuwarden.

Datum: 15 mei 2014
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Tromptheater, H.M. Trompstraat 2A, Leeuwarden

De agenda is iets aangepast:

  • Extra agendapunt: stand van zaken rond de waterschapsverkiezingen. Hierbij zullen we aan de PLV vragen om mandaat om de noodzakelijk stappen te nemen voor samenwerking met de fractie Water Natuurlijk binnen het waterschapsbestuur.
  • De profielen van de kandidatencommissie zullen op de PLV worden toegelicht en voor wat betreft de beschreven tijdsbesteding worden aangepast. Verder zullen we de rol van de fractievoorzitter in de Provinciale Staten ten aanzien van het gezicht van de partij aanscherpen.
  • De discussie na de pauze gaat over ‘de rol van de provincie in het sociale domein’ ipv specifiek over jeugdzorg.

Bijgaand stuur ik nog een aangepaste versie van de Functie Profielen.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot morgen,

Simone de Vries

Bestuur GrienLinks

Maart 2015 Statenverkiezingen

Functieprofielen – voorgestelde wijzigingen t.o.v. 1e versie

Functieprofiel (kandidaat)lijsttrekker en Runner-up

Onder ‘Algemeen’ is de onderstreepte tekst toegevoegd of gewijzigd:
⇒ Overziet het politieke speel- en krachtenveld en weet wat het politieke ‘handwerk’ in de provinciale staten inhoudt
⇒ Is 15-20 uur per week beschikbaar. De ervaring leert dat dit normaalgesproken de gemiddelde tijdsbesteding is

Onder ‘GroenLinks/GrienLinks’ is de onderstreepte tekst toegevoegd:
⇒ Is een boegbeeld van GroenLinks, een politiek leider

Functieprofiel (kandidaat) Statenlid (plaatsen 2 t/m 6)

Onder ‘Algemeen’ is de onderstreepte tekst gewijzigd:
⇒ Is 10-15 uur per week beschikbaar

Functieprofiel (kandidaat) Statenlid (plaatsen 15 en hoger)

Onder ‘Algemeen’ is de onderstreepte tekst gewijzigd:
⇒ Is in de campagneperiode 5 uur per week beschikbaar en daarna bereid zich op verzoek van de fractie in te zetten voor specifieke onderwerpen die zich voordoen in de Provinciale Staten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *