Interactief april 2014

Beste GrienLinkser,

Dit is de tweede Interactief van 2014. Het is voorjaar en met het terugzetten van de klok met een uur, zijn de dagen langer geworden en kunnen we nog meer activieiten ontplooien. Al denk ik dat menigeen die langere dagen liever had gehad tijdens de gemeenteraadcampagne.
Het bestuur wil heel graag de campagne met jullie evalueren en vooruit kijken naar de Europese verkiezingen. Willen we meer groene en sociale politiek in Europa? Meer GroenLinksers in het Europese Parlement? Meer en een democratiser functionered parlement en commissie? Meer Meer Meer!!!! Op 22 mei mogen we naar de stembus. Wat gaan wij in onze provincie doen? Verder aandacht voor de PLV, de kandidatencomissie PS15, workshop Lokaal Personeelbeleid en netwerk raadsleden Fryslân.

Kort nieuws van glweb:
Onderhandelen jullie mee? Voor ondersteuning is GroenLinks er natuurlijk ook. Zie glweb.groenlinks.nl
Secretarissen: willen jullie zo spoedig mogelijkwethouders en raadsleden doorgeven aan het Landelijk Bureau? GroenLinks wil hen graag welkom heten.

Agenda

12 april: Congres DWARS in Nijmegen zie: dwars.org
16 april: Terugblik gemeenteraadverkiezingen en campagne Europese Verkiezingen

– Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen: met elkaar delen van successen en teleurstellingen
– Vooruitblik verkiezingen 22 mei: wat willen we gaan doen?
– 19:30 uur Leppehiem, Leppedyk 37 te Akkrum

19, 20, 21 april: Guerrilla Gardeners weekend zie glweb.groenlinks.nl
15 mei: Provinciale Leden Vergadering

– Mandaat voor de drie commissies mbt de Provinciale Statenverkiezingen, presentatie plannen voor zo ver die gereed zijn.
Lokatie en tijdstip volgt nog

Gezocht:

De kandidatencommissie wil nog graag twee mensen toevoegen aan het team. Voel jij je aangesproken om mee te werken aan het totstandkomen van de kanidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen meld je dan voor woensdag 9 april (volgende week woensdag) aan bij Theo van Bruggen via tamvanbruggen@hetnet.nl of 06 2313 6507
In de periode van 19 september tot 31 oktober 2014 ligt het zwaartepunt van de commissie en zal er veel tijd van je gevraagd worden.

Aankondiging 1 voor afdelingsbesturen:

GrienLinks zal nog voor de zomer een workshop voor bestuursleden organiseren over Lokaal Politiek Personeelsbeleid!
Het voeren van een goed politiek personeelsbeleid (PPB) is een belangrijke opdracht voor de afdelingsbesturen van GroenLinks. Het gaat daarbij om zowel de instroom van nieuwe mensen, als de ondersteuning en begeleiding van het zittende kader en de door- en uitstroom. Kortom: een voortdurende aandacht voor het menselijke aspect. Want in het soms hectische politieke werk is het goed functioneren van mensen, individueel en gezamenlijk, van bijzonder belang.
Wacht dus niet met het maken van een lokaal PPB-plan! Het is de basis voor een goed functionerende afdeling (fractie én bestuur), het versterkt de fractie en daarmee GroenLinks als geheel, je kunt tijdig ingrijpen bij (beginnende) conflicten, en het legt een basis voor het opstellen van de eerstvolgende kandidatenlijst.

Aankondiging 2 voor gemeenteraadsleden:

Jullie bestuursmedewerker zal een netwerkbijeenkomst voor jullie organiseren waar nieuwe en al reeds zittende raadsleden informaal samen kunnen komen om ervaringen met elkaar te delen. Doel van de bijeenkomst is: uitwisselen van moties en GroenLinkse plannen, zodat we niet allemaal het wiel zelf hoeven uit te vinden. In de eerste bijeenkomst staat de takenoverheveling Zorg centraal. Datum en tijdstip volgt nog.

De rol van de bestuursmedewerker:

De bestuursmedewerker (bm, Andries) is er voor jullie, hij is niet alleen een medewerker voor het Provinciaal Bestuur maar ook voor jouw afdelingsbestuur. De bm is de spin in het web tussen het Landelijk Bureau en de afdelingen in het land. Heb je vragen, opmerkingen, loop je in het bestuur tegen bepaalde dingen aan, dan kun je Andries bellen of mailen op m: 06 28 96 97 11 en bestuursmedewerker@gmail.com

Dan rest nog te zeggen dat het bestuur iedereen heel veel succes en plezier toewenst met alle jullie werkzaamheden voor een groenere en socialere gemeente! En tot 16 april in Akkrum?

Groetnis,
Jochem Knol (voorzitter)
Andries Bergsma (bestuursmedewerker)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *