Interactief Fryslân – Mei 2015

De interactief is er voor alle actieve leden in Friesland. Het is de bedoeling om de afdelingen bij elkaar te brengen en interactie op gang te brengen tussen de afdelingen onderling, de provinciale fractie en het provinciaal bestuur. We ontvangen daarom graag nieuws en reacties op de interactief.
Zo kunnen we samen de vereniging meer inhoud geven.

Even voorstellen: Joop van der Heide, nieuwe bestuursmedewerker, 63 jaren jong, Harlinger! Getrouwd met een Franeker! en we hebben drie prachtige dochters. Nadat ik tussentijds de fractie in de Staten heb mogen ondersteunen, Irona Groenevelt werd Wethouder op Terschelling, solliciteerde ik op de vacature bestuursmedewerker omdat Andries Bergsma daarmee stopte wegens andere werkzaamheden. Oorspronkelijk ben ik van PPR huize, ben sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw politiek actief, was 14 jaar raadslid voor GroenLinks in Harlingen, ben journalist, touringcarchauffeur maar vooral ook vrijwilliger binnen het culturele spectrum, EHBO, toerisme en sport. Netwerken, verbinden en organiseren zijn kernbegrippen. Mijn vertrekpunt is altijd: zoeken naar wat mensen en partijen met elkaar verbind. Ik wil dan ook graag de GroenLinkse afdelingen in de provincie dichter bij elkaar brengen en interactieve acties ontplooien tussen bestuur, afdelingen en Statenfractie. Jullie horen nog van mij!

 

Nieuws: Op Terschelling en in Noord West Friesland is men nog steeds actief om te voorkomen dat op de eilanden geboord gaat worden op zoek naar gas. Liesbeth van Tongeren (Tweede Kamer GL.) bracht enkele weken geleden een werkbezoek aan het Waddengebied en er wordt gewerkt aan een strategie om de Kamer mee te krijgen in een definitief verbod voor boringen in dat Waddengebied.

Woensdag 27 mei is er een manifestatie in Den Haag, om 11 uur verzamelen op Het Plein. Voor meer informatie zie: deze pagina.

 

Agenda: Er staan een aantal interessante bijeenkomsten op de agenda!

* zaterdag 6 juni: Discussiebijeenkomst GroenLinks ‘Werken in de 21e eeuw’

Op zaterdag 6 juni organiseert GroenLinks in Groningen een discussiebijeenkomst over het onderwerp ‘Werken in de 21e eeuw’. 
De bijeenkomst vindt plaats in Het Platformtheater aan het Boterdiep 46 en begint om 10 uur. Afronding rond 15 uur. Inleiders en sprekers zijn: Mirjam de Rijk en Alfred Kleinknecht. Centraal punt in de discussie is het feit dat er door technische ontwikkelingen steeds minder werk komt, terwijl mensen voor hun inkomen van werk afhankelijk zijn. Dat probleem kan opgelost worden door het werk dat er is eerlijk te verdelen of door mensen zonder werk een fatsoenlijk inkomen te geven.
Een andere mogelijkheid is te gaan betalen voor werk dat nu door vrijwilligers wordt gedaan, bijvoorbeeld in de zorg, bij culturele instellingen en in het onderwijs. Het is in elk geval nodig dat mensen verzekerd zijn van een inkomen waarvan normaal geleefd kan worden. Dat is meer dan alleen onderdak, voedsel en kleding. Naast deze problemen met werk en inkomen speelt in deze eeuw ook de energiecrisis met het opraken van fossiele brandstoffen en het steeds sterker wordende broeikaseffect.
Wat betekent dat voor de manier waarop wij met werk omgaan?
GroenLinks is geïnteresseerd in de mening van leden, kiezers en sympathisanten van de partij. Ook niet-leden zijn dus van harte welkom bij deze discussie.

Om je voor te bereiden kun je op de discussie pagina op groenlinks.nl meer lezen over de partijbrede discussie, de startnotitie, kijk- en leestips en online bijdragen. De startnotitie kun je ook hier vinden. Je moet zelf voor de lunch zorgen, maar melk en karnemelk zijn aanwezig. Aan en rond het Boterdiep zijn ook voldoende kleine eettentjes aanwezig om snel even buitenshuis te kunnen gaan eten.

* Zondag 7 juni: Jesse Klaver in Groningen

Jesse Klaver is door de GroenLinks Tweede Kamerfractie gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij maakt momenteel een toer door Nederland om met zoveel mogelijk GroenLinks leden in gesprek te gaan. Over onze politieke inzet en over de vraag hoe GroenLinks verder kan groeien. Hij komt op zondag 7 juni naar Groningen. Hij zal daar een korte inleiding houden en dan is er anderhalf uur de tijd voor vragen en discussie. De middag begint om 14 uur en wordt om 16 uur afgesloten met een borrel.
Als je aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst moet je je snel aanmelden (dit i.v.m. de grootte van de te huren zaal).

* Zaterdag 20 juni Provinciale Ledenvergadering in Aldeboarn

Aanvang: 13.30 uur. De agenda volgt in de Griene Linkse, maar zet de datum alvast in je agenda!

 

Hebben jullie ook een leuke actie gepland? Een interessante bijeenkomst? Gebruik deze nieuwsbrief als reclamebord. Misschien kan er samenwerking ontstaan met naburige afdelingen of de provinciale club en wellicht kun je een grotere opkomst verwachten!

Tot de volgende interactie!

Namens GrienLinks Fryslân,

Joop van der Heide, bestuursmedewerker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *