Interactief Fryslân – zomer 2016

Agenda:

Zaterdag 18 juni: Fietstocht Groene Kaart Weststellingwerf. Zie artikel en info pag. 2.
Zaterdag 18 juni: Energie-transitie debat, van 14. 00 – 16. 30 u. Groningen
Inloop vanaf 13. 30 u. Lokatie: Heerenhuis, Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen

foto_uit_interactief_zomer_1016

Provinciale Ledenvergadering Het bestuur zal de PLV na de zomer in op zaterdag 10 september gaan organiseren. Men wil graag van u, de leden, het volgende weten: doel is om de vergadering op TERSCHELLING te houden. Het is dan echter noodzakelijk om van de deelnemers een bijdrage te vragen om de kosten te dekken.

Laat weten aan: heidetjes@ziggo.nl wat u van dit idee vindt en of u bereid bent een financiële bijdrage te leveren. Die bijdrage zal ca 25 euro per persoon gaan bedragen.


Statenfractie: Nieuwsbrief mei 2016 | actie tegen gaswinning | botsing over controle op geld | geen kernenergie, ook geen thorium | Staten kritisch over milieudienst | GL stelt vragen over PCB-vervuiling | zie voor het laatste nieuws https://www.grienlinks.nl.

GROENLINKS – OOSTSTELLINGWERF Permanente zichtbaarheid van GroenLinks.

Hieronder een inhoudelijke bijdrage van het afdelingsbestuur – GroenLinks – Ooststellingwerf. Je kunt het zien als een poging de veelgenoemde Permanente GroenLinks-Campagne plaatselijk vorm te geven en meer in het algemeen ‘de Politiek’ dichter bij de burger te brengen. In dat kader is gekozen voor een project: ‘Kraam-op-de-week-markt’ in Oosterwolde. Dit voor een periode van voorlopig één jaar.

Doelstelling: Niét op deze manier zoveel mogelijk zielen voor de partij re winnen maar het winkelend publiek de gelegenheid te geven één keer per maand het eigen zegje over politieke zaken te doen. Dit op basis van een onderwerp, dat de gemoederen in Ooststellingwerf bezighoudt. Daarbij is gekozen voor de formule: “Wat vindt u ervan?” en wordt uitgegaan van het vaak al ingenomen fractiestandpunt vóór dat het-onderwerp-in-kwestie in de gemeenteraad wordt besproken. De opzet heeft de goedkeuring van de marktmeester in Oosterwolde.

Werkwijze: Een non-agressieve benadering van passanten door twee GroenLinks sers.
De steeds terugkerende vraag die wordt gesteld is dus: “Wat vindt ú ervan?”
In een vrijwel lege maar als zodanig wel herkenbare GrLi-marktkraam, staat deze vraag ook centraal op een bord geschreven. Wellicht ‘sterke’ punten hierbij zijn dat er sprake is va een laagdrempelige actie, waarbij mannen-en-vrouwen-in-de-straat naar hun mening wordt gevraagd. Er komt geen impliciete wervingsactie achter weg en er wordt geen promotiemateriaal weggegeven. Ook valt er niets te winnen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De gegeven antwoorden worden geturfd en ter beschikking gesteld van de GrLi-(steun)fractie. Op deze manier is de partij met regelmaat zichtbaar en wordt het GrLi-standpunt naar buiten gebracht. Gerard Floor Ascha-mei-2016

Van de bestuurstafel Als aspirant-lid verwelkomt het bestuur: Bauke Sikkes, tijdelijk secretaris van de afdeling Fryske Marren. Hij is werkzaam in de kabel en telecomsector als senior customer care employee. Daarbij helpt hij klanten die hun vragen via het contactformulier stellen. Sinds begin 2014 is Bauke actief in de ondernemingsraad waar hij een sociaal geluid laat klinken. Als specialist in de sociaal media speelde hij een belangrijke rol in de verkiezingscampagne voor prov.Staten 2015. Het bestuur maakt graag in de permanente campagnecommissie van zijn kennis en kunde gebruik.


Fietstocht met GroenLinks langs de Groene Kaart

plaatje_uit_interactief_2016

Op zaterdag, 18 juni organiseert GroenLinks weer de jaarlijkse fietstocht langs de Groene Kaart. De route voert dit keer langs groene, sociale en levendige initiatieven van onderop in de Westhoek van Weststellingwerf. Daar kunt u kennismaken met interessante ondernemingen en genieten van het prachtige natuurgebied de Rottige Meenthe en langs de Linde. Noteer de datum alvast in uw agenda. Voor informatie en opgave: info@groenlinksweststellingwerf.nl Een uitgebreide route-beschrijving ligt voor u klaar.


Organiseer een zeggenschapdiscussie in jouw afdeling

Tot en met eind juni 2016 voeren we op verschillende plekken in het land de partijbrede discussie over zeggenschap en nieuwe vormen van democratie. Hoe krijgen mensen meer te zeggen over hun eigen leefomgeving? Lokale onderwerpen zoals een burgerbegroting bieden de kans om interessant input op te halen, onder andere voor de landelijke en lokale verkiezingsprogramma’s. Daarom roepen wij expliciet lokale afdelingen op om ook een discussie te organiseren. Je hoeft er eigenlijk alleen maar een datum voor te plannen en je eigen (niet)-leden en inwoners uit te nodigen!

Op GLweb is een handleiding te vinden voor de organisatie van een bijeenkomst. Je kunt er praktische tips vinden maar ook een voorbeeldprogramma, voorbeeldcasussen en discussievormen. Er is voldoende materiaal beschikbaar om een goed gesprek over het onderwerp mogelijk te maken.
Met vragen kun je contact opnemen met projectleider Gemma Lago via discussie@groenlinks.nl of 06-48974830. We plaatsen je agenda-item graag op de landelijke website!

Waarom partijdiscussies?

Partijbrede discussies zijn onderdeel van de  vernieuwing van onze partijdemocratie; we betrekken leden, maar ook geïnteresseerden van buiten en externe deskundigen intensiever bij discussies over visie en standpunten van de partij. In 2014 hebben we discussie gevoerd over militaire interventies , die we hebben afgesloten met een succesvol ledenreferendum. In 2015 ging de discussie over werken in de 21e eeuw.