Interactief in Fryslân – januari 2012

Voor jullie ligt de 5e Interactief! De Interactief voor de Friese GroenLinks-afdelingen is de nieuwsbrief die de Friese GroenLinks-afdelingen bij elkaar moet brengen. De brief wordt verzorgd door het bestuur van GrienLinks Fryslân en bevat nieuws van provinciale zijde, maar bevat vooral ook nieuws uit jullie eigen afdelingen.

Jullie inbreng geeft inzicht

Wij willen interactie op gang brengen tussen afdelingen onderling en tussen de afdelingen en het provinciaal bestuur. Wij kregen op de voorgaande Interactief interessante reacties. Dat is precies wat we willen. Hieronder hebben we deze samengevat.

Reacties op de vorige Interactief!

GroenLinks Noordwesthoek (in oprichting) – Op 24 januari bezochten voorzitter Nico en bestuursondersteuner Bernardus een bijeenkomst voor actievelingen, ten behoeve van de nieuw op te richten Gemeente Noodwesthoek. De thema’s gemeentelijke herindeling en te winnen bestuurskracht spelen sterk bij de afdelingen Harlingen, Littenseradiel, Franeker, Menaldumeradeel en ’t Bilt. Voor 1 april wordt ervan de verschillende gemeenten verwacht dat zij een rapportage overleggen naar het college van Gedeputeerde Staten. De Commissaris van de Koningin wil graag op die datum weten hoe de gemeenten tegen schaalvergroting aan kijken en daarbij, hoe herindelen en wie er samen wil gaan?

GroenLinks De Friese Meren (in oprichting) – Op 17 januari bezochten bestuurslid Jochem en bestuursondersteuner Bernardus de eerste bijeenkomst van actievelingen en enthousiastelingen deze nieuw op te richten afdeling. Het werd een vruchtbare avond, waarin we al tot veel concrete acties en afspraken kwamen. We zullen elkaar in februari opnieuw spreken en het plan is om in mei de leden bijeen te roepen, met als speciale gast Ineke van gent. Deze heeft al toegezegd te zullen komen.

GroenLinks Boarnsterhim – Deze afdeling komt met een ludieke Valentijnsactie! Doe mee! Op de dag voor Valentijn worden in Boarnsterhim op verschillende markante plaatsen Valentijnsposters opgehangen, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van sandwichborden. De ene poster heeft een groen en de andere een sociaal karakter. De dag voor Valentijn (14 februari) wordt een persbericht verstuurd. Graag wil de afdeling andere afdelingen in de gelegenheid stellen aan deze actie mee te doen. Het is echt de bedoeling dat de posters worden opgehangen en niet op websites worden geplaatst. In Boarnsterhiem worden ze op 13e of de 14e februari opgehangen. Het persbericht wordt naar alle media verstuurd, dus dat is geregeld. Bijgaand als bijlage, de posters. Het is voor iedere afdeling heel eenvoudig de posters te laten afdrukken bij een vestiging van Multicopy. Ieder gewenst aantal en formaat is dan mogelijk. We hebben even geïnformeerd, maar dat lijkt verreweg de eenvoudigste en ook de goedkoopste oplossing en het voorkomt veel logistieke problemen. Succes en laat even horen of je meedoet!

GroenLinks Weststellingwerf – Op 14 januari heeft voorzitter Nico een bezoek aan de Nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling gebracht. Er was een grote opkomst onder GroenLinks-leden en ook “groene” ondernemers in de afdeling Weststellingwerf waren komen opdagen. Het was heel gezellig om samen vooruit te blikken op de toekomstplannen.

GroenLinks Ooststellingwerf – Bestuursondersteuner Bernardus was bij de ALV van deze afdeling. Het was, zoals we daar gewoon zijn, een erg gezellige bijeenkomst. Dit keer was er bijzonder veel te bespreken. Het bestuur is op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden, er werd gezocht naar nieuwe manieren om leden en sympathisanten te bereiken en om ons als partij te profileren, en fractieleider Gerda Koopman kreeg een compliment voor haar werk. Het blijkt dat we iets kunnen bereiken met onze ene stem in de raad.

GroenLinks Boarnsterhim – Gerrie Rozema (0566-650588) wil graag een Politiek café organiseren, dat steeds verspreid door de provincie zal worden georganiseerd. Insteek van ondergetekende is dat dit prima kan. Enkele actievelingen (Pim Astro – Littenseradeel) zijn er al succesvol mee bezig en een ander (Gerard Floor – Ooststellingwerf) heeft ook aangegeven hier iets mee te willen. De bestuursondersteuner kan hierbij een prima taak vervullen, maar aangezien Bernardus binnenkort stopt met zijn werk, willen we dit even over “de brug” tillen.

Berichten vanuit het provinciale bestuur

Wij hielden de goedbezochte ALV (algemene ledenvergadering) dit keer in het restaurant bij De Grote Wielen. Op 14 januari. We hadden een schitterend uitzicht vanuit de bovenetage over het meer. Er was een debat met 2 kandidaat-voorzitters, Heleen Weening en Arno Uilenhoet, voor het Landelijk Bestuur. Je kunt stemmen op het eerstvolgende landelijke congres.

Margreet de Boer, bij ons te gast vanuit de eerste kamer, gaf ons bovendien een mooi inkijkje in haar werk als Eerste Kamerlid.

Tevens vond er een herverkiezing plaats van voorzitter Nico en penningmeester Aad. Beiden werden vlot herkozen en Aad kreeg daarbij nog een pluim van de provinciale fractie. Prima!

Op 31 maart neemt Bernard overigens afscheid van het GrienLinks-bestuur als bestuursondersteuner en per 1 april ontstaat er de vacature voor een bestuursmedewerker. Nog even afhankelijk van het besluit dat wordt genomen tijdens de ALV op 11 februari in Utrecht. Na deze ALV zullen we met de vacature komen. Je kunt je dan aanmelden.

Tijdens de ALV zijn er ook twee nieuwe afgevaardigden verkozen voor de partijraad. Dit zijn Gerrie Rozema (Grou) en Kees Ybema (Boxum). Kees Ybema wordt later verkozen, na overleg tussen Bestuur en André Rijnbeek. Daarmee nemen we afscheid van John de Jong en André Rijnbeek. Die zeker enkele termijnen de leden in Fryslân hebben vertegenwoordigd in de partijraad. De nieuwe afgevaardigden kunnen op 24 maart afreizen naar utrecht, voor hun eerste overleg Partijraad. Met als thema groene Economie.

Tot slot: Deze Interactief is inmiddels ook online te bewonderen op www.grienlinks.nl/interactief/. Ook oudere exemplaren zullen hier zijn na te lezen.

Agenda

  • Februari: Vervolgoverleg over de vorming van Gemeente De Friese Meren.
  • 11 februari: Landelijk Congres GroenLinks.
  • 10 maart: Bijeenkomst “Zin in 2014!” Klik hier voor meer info..
  • Komend voorjaar: De koppen bijeen om een Politiek café tot stand te brengen, dat rouleert door de provincie!
  • Mei: Waarschijnlijk volgt de eerste bijeenkomst voor leden en sympathisanten van GroenLinks De Friese Meren in mei, met als speciale gast Ineke van gent.

Hebben jullie ook een leuke actie gepland in het nieuwe jaar? Een gezellige bijeenkomst? Gebruik deze nieuwsbrief als reclamebord. Misschien kan er samenwerking ontstaan met naburige afdelingen of de provinciale club en wellicht kun je een grotere opkomst verwachten. Dat is altijd positief!

Tot de volgende interactie!

Namens GrienLinks Fryslân,

Bernardus Holtrop, bestuursmedewerker (Oldeberkoop, 0516-452191)
Nico Smits, voorzitter

» Bijlagen:
» valentijnsdag1.pdf
» valentijnsdag2.pdf

» interactief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *