Interactief in Fryslân – maart 2012

Interactief in Fryslân – maart 2012

Voor jullie ligt de 6e Interactief! De Interactief voor de Friese GroenLinks-afdelingen is de nieuwsbrief die de Friese GroenLinks-afdelingen bij elkaar moet brengen. De brief wordt verzorgd door het bestuur van GrienLinks Fryslân en bevat nieuws van provinciale zijde, maar bevat vooral ook nieuws uit jullie eigen afdelingen.

De Interactief wordt verstuurd naar wethouders, raadsleden en leden van de steunfractie en bestuursleden van de afdelingen van GroenLinks in Fryslân en verschijnt zo eens in de een of twee maanden.

Jullie inbreng geeft inzicht

Wij willen interactie op gang brengen tussen afdelingen onderling en tussen de afdelingen en het provinciaal bestuur. Wij kregen op de voorgaande Interactief interessante reacties. Dat is precies wat we willen. Hieronder hebben we deze samengevat.

Reacties op de vorige Interactief!

Linksbinnen – Op dinsdagavond 13 maart organiseert Linksbinnen in samenwerking met bewoners van de Haniahof een bijeenkomst over groepsgewijs wonen. Tijdens de avond willen we met bewoners en initiatiefnemers van verschillende woongroepen in gesprek gaan over de meerwaarde van het groepsgewijs wonen. Welke zaken krijg je als woongroep wel voor elkaar, maar niet als individu? Hoe vind je een goede balans tussen privé en gemeenschappelijke belangen? Kan een succesvolle woongroep op elke plek ontstaan? Welke rol hebben woningbouwcorporaties bij het vormen van woongroepen? Bent u benieuwd naar het fenomeen woongroepen of heeft u interesse om in een woongroep te gaan wonen, wees dan van harte welkom. De avond begint om 20:00 en vindt plaats in de Haniahof, Haniasteeg 7-45 in Leeuwarden. Vanaf 19:30 kunt u binnenlopen voor een kopje koffie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Evert Stellingwerf via het telefoonnummer 06-43 190195. Linksbinnen is een initiatief van PAL GroenLinks: www.palgroenlinks.nl/partij/linksbinnen. Je vindt LinksBinnen Leeuwarden ook op Facebook.

GroenLinks Ooststellingwerf: Zij gaan meedoen aan de actie Guerrilla Gardening in april.

GroenLinks de Friese Meren: De oprichting van deze nieuwe afdeling is in volle gang! Op moment van schrijven is er reeds een bestuur gevormd en is er een eerste ledenvergadering bijeen geroepen op 25 mei a.s. in Sint Nicolaasga. Het is ook prachtig te zien dat zoveel getalenteerde enthousiastelingen zich hebben aangemeld om bij te dragen.

Partijraad landelijk: Op 24 maart heeft de Partijraad een bijeenkomst met als thema ‘groene economie’. De Partijraad bestaat uit 80 GroenLinksers die nadenken en praten over thema’s aan de hand van artikelen en (wetenschappelijke) publicaties en richtinggevend zijn als het gaat om de standpunten van GroenLinks. De raad komt zo’n 4 keer per jaar bij elkaar. Deze keer behandelen we dus het thema ‘groene economie’. Wij vormen de Friese afvaardiging in de Partijraad en zullen de standpunten van onze afdeling zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dat kan natuurlijk alleen met jullie inbreng. We organiseren daarom een voorbereidingsbijeenkomst op 15 maart 2012 in café Wouters (te Leeuwarden, tegenover het station). In de bijlage ter inspiratie een bijdrage van medewerkers van De Helling, het wetenschappelijk onderzoeksbureau van GroenLinks. Kees Iepema (k.r.iepema@hetnet.nl) en Gerrie Rozema (glboarnsterhim@live.nl)

Berichten vanuit het provinciale bestuur

Er is geopperd dat de e-mailadressen (geadresseerden die deze brief ontvangen) onzichtbaar zouden moeten worden gemaakt door verzending via BCC, maar wij willen de mailinglijst graag zichtbaar versturen, omdat ook dit de interactie bevordert en vergemakkelijkt. Deze brief wordt verstuurd aan een groep mensen die allemaal actief zijn binnen besturen en (steun)fracties. Als mensen toch bezwaar hebben tegen deze wijze van verzending, laat mij dat dan even weten.

Wil je een actie of bijeenkomst organiseren, maar je hebt geen geld? Bel even met het Landelijk Bureau. Zij zijn graag bereid om jouw activiteit te sponsoren.

Deze nieuwsbrief is ook geplaatst op de provinciale website en is te lezen onder het kopje “Bestuur”.

Afscheid bestuursmedewerker Bernardus Holtrop: Bernardus trad vorig jaar aan als bestuursmedewerker. Het betrof een nieuwe functie, die inhoudelijk nog niet goed was uitgekristalliseerd. Zoals je in de onlangs verstuurde vacature hebt kunnen lezen is dat nu wel het geval. Bernardus heeft veel essentiële zaken op de rit weten te zetten voor het provinciale GrienLinks Fryslân. Het bestuur bedankt Bernardus voor zijn altijd constructieve houding. Bernardus wenst zijn opvolger alle succes toe!

Agenda

weekend 6/7 maart: NL DOET vrijwilligersactie
7 maart: Vervolgoverleg over de vorming van Gemeente De Friese Meren.
10 maart: Bijeenkomst “Zin in 2014!” Klik hier voor meer info.. Interessante workshops voor actievelingen!
week 10/16 maart: Week van Nederland Schoon
13 maart: Linksbinnen/Haniahof. Lees alle info hierboven..
weekend 24/25 mrt: Wandelen voor de natuur – door GroenLinks
Komend voorjaar: De koppen bijeen om een Politiek café tot stand te brengen, dat rouleert door de provincie! Een idee van Gerrie Rozema.
21-22 april: Guerrilla Gardening
25 mei: Eerste bijeenkomst voor leden en sympathisanten van GroenLinks De Friese Meren, in St. Nicolaasga, met als speciale gast Ineke van Gent.

Hebben jullie ook een leuke actie gepland in het nieuwe jaar? Een gezellige bijeenkomst? Gebruik deze nieuwsbrief als reclamebord. Misschien kan er samenwerking ontstaan met naburige afdelingen of de provinciale club en wellicht kun je een grotere opkomst verwachten. Dat is altijd positief!

Tot de volgende interactie!

Namens GrienLinks Fryslân,

Bernardus Holtrop, bestuursmedewerker (Oldeberkoop, 0516-452191)

Nico Smits, voorzitter

» interactief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *