Interactief januari 2014

Beste actieve GroenLinksers,

Allereerst: de beste wensen voor het nieuwe jaar! Dit is de eerste Interactief van 2014, de nieuwsbrief die moet binden en verbinden. En is het een initiatief van het provinciaal bestuur. In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor de aanstaande campagne en vacatures binnen het provinciaal bestuur.

Agenda

11 januari: Provinciale ledenvergadering 14.00 uur te Griendweg 103 Munnekeburen
17 januari: Debat Energie-transitie met Bas Eickhout in Groningen (zie verderop in deze nieuwsbrief)
Februari:   Training Topkandidaten in Leeuwarden
19 maart:   gemeenteraadsverkiezingen

Heb je nieuws voor de Interactief stuur dat dan naar de bestuursmedewerker (bestuursmedewerker@gmail.com) en dan gaat het mee in de maart-editie.

Het overige nieuws:

Vacature bestuursleden Provinciebestuur
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Volgens de reglementen zijn Nico Smits (voorzitter) en Aad Stapper (penningmeester) statutair aftredend. Kandidaten voor een functie in het bestuur kunnen zich melden bij Jochem Knol voor meer informatie over het bestuurswerk. Email-adres: jochem.knol@live.nl of telefonisch 06-53795014

Organiseren Training Topkandidaten
Het landelijk bureau wil afdelingen zoveel mogelijk ondersteunen bij het klaarstomen van de
kandidaat-raadsleden. Daarvoor wordt de training “Topkandidaten” georganiseerd waarvoor trainers
beschikbaar zijn. In Friesland zouden we dit ook gezamenlijk kunnen organiseren. In principe zouden
we dat kunnen doen in februari 2014.

Willen afdelingen die geïnteresseerd zijn dat aan mij (bestuursmedewerker@gmail.com of 06 28 96 97 11) doorgeven, dan
kunnen we samen kijken hoe we dat oppakken en hoe we de academie van GroenLinks hierbij kunnen inschakelen.

Leergang voor nieuwe raadsleden in 2014.
De Academie bereidt een “Leergang voor nieuwe raadsleden” voor, inclusief twee inhoudelijke dagen
die voor alle raadsleden en wethouders bedoeld zijn. De inschrijving start na 19 maart 2014, maar het
zou goed zijn om de kandidaten hier al vast over te informeren? Ook willen we deze training decentraal gaan organiseren, daar zal ik nog op terugkomen.

Meer informatie op GLweb.

Financiering verkiezingscampagne.
In deze Nieuwsbrief wil ik nog eens wijzen op de mogelijkheid 50 % van de verkiezingscampagne
gefinancierd te krijgen door GroenLinks landelijk. Subsidie kan worden aangevraagd door een
formulier in te vullen en op te sturen. Dat kan per post, maar ook digitaal als bijlage bij een mail naar
Cerian van Gestel: cvgestel@groenlinks.nl
De voorwaarden en procedure zijn te vinden op GLweb.

Van harte nodigen we u uit voor een
Debat over energie-transitie met Bas Eickhout
vanuit mondiaal, Europees, provinciaal en lokaal perspectief

op: vrijdag 17 januari 2014 om 20.00 u. Inloop vanaf 19.30 u.
in: Het Heerenhuis, Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen

Inleiders zijn:
Henk Moll: hoogleraar Natuurlijke hulpbronnen, RUG. Hij zal een globale schets van de
mondiale ontwikkelingen qua CO2-uitstoot en wat gedaan moet worden om deze terug te dringen.
Bas Eickhout: kandidaat lijsttrekker europarlement GroenLinks. Bas vertelt over de
mogelijkheden van energietransitie, gezien vanuit het perspectief van Europa en het Europees
Parlement.
Wim van Gemert, leading lector Hanzehogeschool, vertelt over de rol die zijn Kenniscentrum
Energie en het open innovatiecentrum EnTranCe (Energie Transitie Centrum) spelen.

Tot 11 januari op de PLV en met hartelijke groet,

Nico smits (voorzitter)
Andries Bergsma (bestuursmedewerker)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *