Interactief mei 2014

Beste GroenLinksers,

Voor de komende week zijn er enkele activiteiten gepland in de provincie. Daarvan wilde ik jullie nog even op de hoogte stellen.
Hier komt de agenda:

Provinciale Ledenvergadering

Datum: 15 mei 2014
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Tromptheater, H.M. Trompstraat 2A, Leeuwarden

Agenda voor de Provinciale Ledenvergadering:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering, 11 januari in Munnikeburen
 4. Financieel jaarverslag 2013, incl. kascontrole, en begroting 2014.
 5. Stemmen bij volmacht (zie onderstaande toelichting)
 6. Formele benoeming van bestuursleden Grien Links, die nu nog kandidaat zijn
 7. Kandidatencommissie provinciale verkiezingen 18 maart 2015Relevante stukken:- benoemen kandidatencommissie- vaststellen plan van aanpak en opdracht aan kandidatencommissie (zie onderstaande toelichting)- vaststellen profielschetsen kandidaten
 8. Verslag Programmacommissie over de voortgang van het verkiezingsprogramma
 9. Verslag van de Campagnecommissie.Start van de campagne 28 februari. Wie, wat, waar ???Voorstel voor thema tijdens de campagne: de 3 decentralisaties (3 D’s).Vanaf januari 2015 vinden er drie Transities plaats:- de participatiewet naar de gemeente- transitie van AWBZ (Zorgkantoor) naar WMO bij de gemeente en- transitie van de jeugdwet van de Provincie naar de gemeente.Welke rol moet de provincie spelen bij de decentralisatie van deze taken naar de gemeenten ?
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

17 mei Verkiezingsmarkt met kandidaat Isabelle Diks

Isabelle zal deze zaterdag enkele afdelingen bezoeken en meehelpen met de campagneactiviteit aldaar. Isabelle bezoekt Oosterwolde, Heerenveen, Drachten en Leeuwarden.
Op 20 mei a.s. organiseert de afdeling Heerenveen een discussieavond over zonnepanelen op huurderswoningen (Op elk dak een zonnebak).
Op die avond is een forum samengesteld bestaande uit Wethouder Sienbenga (vvd) van de gemeente Heerenveen, Rein Swart van woningcorporatie Accolade, Janny Mulder van de Huurders belangenvereniging en Sybrand Frietema de Vries van Us Kooperaasje. De discussieleider is Retze van der Honing.
Het is de bedoeling de het forum niet alleen met elkaar discussieert maar vooral ook met de zaal.
Ik hoop dat je hier wat aandacht aan kan besteden zodat andere afdelingen op de hoogte van onze activiteit zijn.

GroenLinks contactdag Jeugdzorg

Vanaf januari 2015 gaan de gemeenten over alle jeugdhulp. Dat betekent onder andere dat jeugdzorg en jeugd-GGZ verantwoordelijkheid van de gemeenten worden. Wat betekent dat voor jou als gemeenteraadslid of wethouder? Hoe bewaak je de continuïteit als de zorg over gaat van provincie naar gemeente? Zaterdag 24 mei gaan GroenLinksers over dit soort vragen met elkaar in gesprek.

Tweede Kamerlid Linda Voortman zal ’s ochtends vertellen wat de rol van de Tweede Kamer is bij de transitie en transformatie van de jeugdzorg en wat de komende maanden de lijn van GroenLinks zal zijn. Provinciaal Statenlid Gerda van Galen bespreekt de stand van zaken in de provincie gaat en geeft aan wat aandachtspunten zijn.

In het middagprogramma zal de programmamanager van o.a. de gemeenten Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer ingaan op de vraag wat de veranderingen praktisch betekenen voor de gemeenten.

Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en nadere kennismaking van iedereen die in GroenLinks met het onderwerp Jeugdzorg te maken heeft: onze raadsleden en wethouders kunnen beter met elkaar communiceren als we dezelfde kennis hebben en als we elkaar kennen en de lijntjes kort zijn.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door Eduard van Zuijlen.

Waar: GroenLinkspand, Coehoornsingel 87

Voor wie: Voor alle gemeenteraadsleden, wethouders en belangstellenden van GroenLinks.

Je kunt je aanmelden via groenlinks@provinciegroningen.nl. In verband met de lunch horen we graag zo snel mogelijk van je.

Programma

9.30 inloop met koffie
10.00 uitleg opzet dag, korte kennismaking

Stand van zaken
10.15 – 10.45 Gerda van Galen: huidige stand van zake provincie- overdracht
10.50 – 11.20 Linda Voortman: rol Tweede Kamer nu & volgend jaar
11.30 – 12.00 vragenronde

12.00-12.30 lunch

13:00 – 14:00: Praktijkvoorbeelden
14.00-14.30 uitreiking reader+ uitwisseling contactgegevens
14.30 Afsluiting

Veel plezier toegewenst met de Europese Verkiezingsactiviteiten!

Andries Bergsma
Bestuursmedewerker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *