Interactief nummer 10

Hallo allemaal,

Hier is de tiende Interactief met de agenda van de activiteiten van de afdelingen in Fryslân. December is een feestmaand en de twee grootste feesten zijn:

Zaterdag 15 december: Orientatiedag GroenLinks, Hoeksterpoort 2b Leeuwarden. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de mailing die vorige week is rondgestuurd of: bestuursmedewerker@gmail.com of 06 28969711 !!!Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!!!
Dinsdag 18 december: Politiek Café Leeuwarden

De Geloofwaardigheid van politiek

Met als gast Eduard van Zuijlen, interim-bestuursvoorzitter GroenLinks

Voor en na de verkiezingen van 12 september zijn we bij veel politieke partijen geconfronteerd met de ruimte tussen principiële standpunten, verkiezingsbeloften en de realiteit van het politieke compromis.
Dit heeft zijn weerslag op de verhouding tussen burger en politiek. Hoe gaan we daar mee om? Is een politieke partij gewoon een ombudsman? En gaat het daarbij om identiteit of leiderschap? Waar bestaat geloofwaardigheid eigenlijk uit? Of gaat het alleen maar om herkenbaarheid en een positieve sfeer in de media?
Moet je als partij vasthouden aan je (kern)identiteit? En vooral waarom en hoe dan? Levert geloofwaardigheid überhaupt nog stemmen op? Wat betekent dat in het algemeen? Wat betekent dat in het bijzonder voor GroenLinks?
En natuurlijk ook… hoe gaan we verder met groene en sociale politiek in Leeuwarden?

Debatcentrum De Bres, Schoolstraat 4, Leeuwarden
Dinsdag 18 december 2012, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Woensdag 19 december ALV GroenLinks Sûdwestfryslân, Restaurant Daalderplaats Sneek (t.o. NS station)

Ander nieuws uit Fryslân:

In de provincie wordt hard gewerkt aan het bijenbestand in de provincie. in de bijlage vind je het voorstel Mei èn foar de bij die raadslid Brigitta meinema ingediend heeft bij wethouder Rijpstra van T’diel.
In Leeuwarden heeft de gemeenteraad het bijenvoorstel “Van Bij-zaak tot noodzaak’ van raadslid Elizabeth Hietkamp met een grote meerderheid aangenomen.

Voorzittersnieuws:

De 28-jarige Jacob Jongejan is op 29 november verkozen als nieuwe voorzitter van PAL GroenLinks. Hij volgt Andries Bergsma op die na vier jaar afscheid neemt.

Jacob woont met zijn vriendin in Leeuwarden en in het dagelijks leven is hij beleidsadviseur Welzijn en Onderwijs bij de Kooyenga Advisering.

“In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van november 2013 en met het oog op de rumoerige tijd die de partij landelijk heeft doorgemaakt, ga ik graag de uitdaging aan om met de rest van het bestuur alles in het werk te stellen om een groene en sociale stempel te blijven drukken op de Leeuwarder samenleving”.

Aldus de kersverse voorzitter.

Jacob Jongejan, voorzitter PAL GroenLinks   j.jongejan@palgroenlinks.nl

De afdeling Sudwestfryslân neemt op 19 december afscheid van voorzitter Jaques van Santen, hij gaat verhuizen naar een andere gemeente en daarom is de vacature van voorzitter vacant. Voor meer informatie: carlaaden@tele2.nl

GrienLinks wenst Jaques en Jacob veel succes toe!

Tot zo ver de Interactief.
Nemens het bestuur,
Nico Smits, voorzitter
Andries Bergsma, bestuursmedewerker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *