Interactief nummer 11

De Interactief

Dit is de 11e interactief, dè agenda van de Friese GrienLinks afdelingen. Hieronder staan de activiteiten voor de komende weken vermeld. 2013 is een verkiezingsjaar vanwege de gemeentelijke herindelingen. Een nieuwjaarsbijeenkomst is dan een mooi moment om nader kennis te maken met elkaars afdelingen. Heerenveen ontmoet Boarnsterhim en Boarnsterhim ontmoet de Leeuwarder afdeling. Dat is binden en verbinden.

Deze maand nog zal duidelijk worden wat de oorzaken waren van het stemmenverlies bij de laatste verkiezingen. De Commissie-Van Dijk gaat haar rapport hierover op 25 januari publiceren. De aanbevelingen van Nel van Dijk zullen door het interim-bestuur worden vertaald in concrete voorstellen. Op 22 februari wordt er in Akkrum over het rapport en over die voorstellen gesproken. Eind februari volgt er via internet een ledenraadpleging. En op 3 maart neemt het congres de besluiten.

De Interactief is de nieuwsbrief die de Friese GrienLinks-afdelingen moet binden en verbinden. De Interactief wordt verstuurd naar wethouders, raadsleden en leden van de steunfractie en bestuursleden van de afdelingen van GroenLinks in Fryslân en verschijnt zo eens in de een of twee maanden. Staat die van jou afdeling er nog niet bij? Stuur dan een mailtje naar onderstaand adres.

Interactief Agenda januari 2013

9 januari Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV GL Smallingerland in Brede School De Drait, aanvang 19:30 uur
9 januari Nieuwjaarsbijenkomst GL Leeuwarden, MFC De Verbinding, Zuidvliet 620 Leeuwarden. Aanvang: 19:30 uur
11 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Opsterlanders met uitreiking van ‘De gouden turf’ zie genomineerden 2012 op http://tiny.cc/hz4bqw Tijdstip: 16:00 uur in de Witte Kerk te Himrik
11 januari Nieuwjaarsborrel GL Weststellingwerf van 17:00 tot 19:00 uur in lunchroom Op het Oost, Hoofdstraat Oost 7 in Wolvega.
1 januari Nieuwjaarsborrel GL Heerenveen van 17:00 u tot 19:00 uur, Café Paul Kruger, Paul Krugerkade 1
9 januari Provinciale ledenvergadering + nieuwjaarsborrel in hotel restaurant de Daaldersplaats in Sneek. Aanvang 14:00 uur. Speciale gast is Statenlid Paul Smeulders uit Brabant, hij spreekt over zijn ervaringen met campagne voeren.
22 februari Vooraankondiging: Terugkoppeling Commissie Van Dijk in Akkrum, Glazenzaal van het Mienskipssintrum Leppehiem, Leppedyk 37
6 maart Vooraankondiging: thema-avond windenergie en Transition Towns, GL Smallingerland in Brede School De Drait, Drachten. Aanvang: 19:00 uur

Wil je een actie of bijeenkomst organiseren, maar je hebt de financiële middelen niet? Bel even met het Landelijk Bureau. Zij zijn graag bereid om jouw activiteit te sponsoren. Uiteraard kun je voor vragen ook terecht bij Andries Bergsma.

Tot de volgende interactief!

 
Namens GrienLinks Fryslân,
 
Andries Bergsma, bestuursmedewerker Tel: 062 896 97 11 en
E: bestuursmedewerker@gmail.com
 
Nico Smits, voorzitter

» deze tekst in MS-Word DOC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *