INTERACTIEF – VOORJAAR 2016

De interactief is er voor alle actieve leden in Friesland; de afdelingen bij elkaar te brengen en interactie op gang te brengen tussen de afdelingen onderling, de provinciale fractie en het provinciaal bestuur. We krijgen graag nieuws en reacties. Dan kunnen we samen de vereniging meer inhoud geven: heidetjes@ziggo.nl of: grienlinks@fryslan.nl

In Memoriam

Wij ontvingen het droevige bericht dat Simone de Vries is overleden op 7 maart 2016. Simone was vanaf 2013 secretaris van het provinciaal bestuur van GrienLinks. Zij vervulde die functie op haar eigen wijze: enthousiast en betrokken. Simone werd gedreven door de overtuiging dat GroenLinks/GrienLinks dingen kan veranderen en groene en sociale politiek noodzaak is. Haar werk in Afrika voor apen, haar enthousiasme voor de Friese taal en het Friese landschap, vol overgave en overtuiging kon ze hierover vertellen.
GrienLinks/GroenLinks lag haar na aan het hart en ze zette zich onvermoeibaar in om in contact te zijn met de leden, de raadsfracties en de Statenfractie. Ze was enthousiast over de manier waarop mensen zich in Fryslân organiseren en nieuwe initiatieven nemen, zoals in energiecoöperaties. Als het even kon ging ze mee met werkbezoeken van de Statenfractie en op de Algemene Ledenvergadering ontbrak ze nooit. Ze wilde het dan niet over zichzelf of over haar ziekte hebben, maar was altijd belangstellend naar anderen en naar de ervaringen en plannen van afdelingen. Simone heeft veel betekend voor GrienLinks Fryslân. Het bestuur herinnert zich haar als een fijn, oprecht, warm en betrokken mens.

We namen op vrijdag 12 maart afscheid van Simone in het uitvaartcentrum Schoterhof in Heerenveen

Agenda

Zaterdag 19 maart 2016 ‘Doe dag’ ‘Zin in Verkiezingen’, Utrecht

Onlangs is de inschrijving voor ‘Zin in Verkiezingen’ (aanmelden via deze link) op 19 maart gestart. We roepen alle actieve  GroenLinksers op om naar deze dag te komen. Het zou goed zijn als elke afdeling met minimaal 2 mensen aanwezig is. Aanmelden:

Zaterdag 23 april 2016 Congres in de  Rijtuigenloods Amersfoort.

Informatie van Annelinde van Wouw GroenLinks Academie: De training of workshop (= korter) Functioneringsgesprekken wordt nog niet heel veel aangevraagd, terwijl alle afdelingen verplicht zijn die gesprekken te voeren. De vraag is of alle afdelingen nu een functioneringscommissie hebben ingesteld? En men weet van de training/workshop die daarbij veel kan helpen. De workshop/training kan een afdeling zelf aanvragen. Daarnaast staat er in de gereedschapskist: ‘Lokaal Politiek Personeelsbeleid’ informatie over het voeren van functioneringsgesprekken. Vragen?  mail Annelinde, academie@groenlinks.nl.


Van de bestuurstafel

De eerste bestuursvergadering van GrienLinks stond in het teken van kennismaking. Aangezien er twee nieuwe gezichten aan tafel zaten, te weten Rebecca Slijver als nieuwe penningmeester en Bertjan van de Lagemaat als nieuwe secretaris van de provinciale afdeling. Naast kennismaken hebben we stil gestaan bij de PLV van 23 januari in Leeuwarden. 
 
We kijken terug op een vergadering die vlot verliep in een goede sfeer. De combinatie met de Economie Salon is ook goed bevallen.
 
We hebben een levendige discussie gevoerd over het basisinkomen, iets waar we zeker vanuit PAL/GroenLinks de komende tijd meer van zullen horen. Naast terugkijken hebben we als bestuur vooral vooruit gekeken zo aan het begin van 2016. Wij willen dit jaar als bestuur gebruiken om de lijnen met de plaatselijke afdelingen en met de provinciale fractie verder te verstevigen, zodat we elkaar snel weten te vinden en elkaar kunnen versterken. En dat is nodig met landelijke verkiezingen op komst op zijn laatst in het voorjaar van 2017. Met onze partij die landelijk in de lift zit, vraagt dat vanaf het najaar om de nodige inzet van ons allemaal om GroenLinks zichtbaar te maken door de hele provincie. Dat moeten we samen doen en daar hebben wij elkaar als kleine afdelingen bij nodig. Jullie zullen daar de komende maanden meer over horen en we gaan ook in gesprek met het landelijk bureau om te kijken hoe zij ons daarbij kunnen ondersteunen.
      Namens het bestuur,  Bertjan van de Lagemaat  secretaris.

Weststellingwerf zoekt bestuursleden 

Gertrud van Leeuwen  raadslid fractie voorzitter in Weststellingwerf laat het volgende weten: “Onze afdeling GroenLinks Weststellingwerf  heeft sinds kort maar één bestuurslid. Gelukkig blijft de penningmeester heel goed zijn werk doen en biedt de fractie ondersteuning aan het bestuur voor een aantal praktische zaken zoals onze activiteiten jaarkalender en ledenbinding/werving.  We willen echter hoognodig uitbreiding. We hebben een oproep gedaan om bestuurlid te worden onder onze leden en sympathisanten en een advertentie uitstaan bij bureau vrijwilligerswerk. Inmiddels hebben we ook één oriënterend gesprek gehad met de afdeling Ooststellingwerf en een gesprek met de afdeling Heerenveen.Reactie? Graag naar:  Gertrud van Leeuwen www.groenlinksweststellingwerf.nlwww.gertrudvanleeuwen.nl

ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN! 

Na de ledenvergadering op 23 januari 2016 werd een ‘GroenLinks Economiesalon’ gehouden. Het thema van dit symposium was: “onvoorwaardelijk basisinkomen”.Initiatiefnemers: Brigitta Scheepsma en Jan Atze Nicolai  zijn al geruime tijd bezig met dit thema. De conclusies van deze Economiesalon zijn nog niet beschikbaar. Bijgaande foto toont een deel van de discussierende vergadering in het Tromp Theater in Leeuwarden.

Ook een leuke actie gepland? Een interessante bijeenkomst?
Gebruik deze nieuwsbrief als reclamebord!

GrienLinks Fryslân