Interactief in Fryslân – december 2011

Voor jullie ligt de 4e Interactief! De Interactief voor de Friese GroenLinks-afdelingen is de nieuwsbrief die de Friese GroenLinks-afdelingen bij elkaar moet brengen. De brief wordt verzorgd door het bestuur van GrienLinks Fryslân en bevat nieuws van provinciale zijde, maar bevat vooral ook nieuws uit jullie eigen afdelingen.

Jullie inbreng geeft inzicht

Wij willen interactie op gang brengen tussen afdelingen onderling en tussen de afdelingen en het provinciaal bestuur. Wij kregen op de voorgaande Interactief weer interessante reacties. Hieronder hebben we deze samengevat.

Reacties op de vorige Interactief!

SLIMMakkinga – Vrijdagmiddag 11-11-11, op de dag van de duurzaamheid, waren wij op initiatief van de fractie van GrienLinks Fryslân uitgenodigd bij SlimMakkinga in Makkinga. Bestuursmedewerker Bernardus was van de partij. SlimMakkinga is een groep enthousiastelingen die het voortouw nemen in het verduurzamen van hun dorp en het omliggende gebied. Dat doen ze op bijzonder innovatieve en enthousiasmerende wijze.

Na ontvangst en een kort introductierondje liet men ons “De dorpstuinderij” zien. Een goed lopend initiatief om het hele dorp een biologische groentetuin te laten doen en er dan samen van te eten. Men introduceerde hier voor onlangs de Cranberryplant, omdat deze plant zeer geschikt blijkt voor gebruik in de regio. Inventief! Deze plant geeft een hoge opbrengst, kleur aan het landschap en heeft vanwege de aardige manier van oogsten ook een gunstig effect op toerisme. De Cranberry kan tevens uitstekend gedijen onder water, en blijkt daardoor bovendien goed inzetbaar in gebieden die bij hoogwater onder lopen.

Na bezichtiging van de tuin kregen wij, onder het genot van een kopje koffie, een boeiende presentatie voorgeschoteld. In de presentatie werd duidelijk dat men aan werkelijk alles denkt. Geen kans voor verduurzaming wordt over het hoofd gezien. SlimMakkinga kenmerkt zich door daadkracht. Men bestookt overheden met goede, goed uitvoerbare ideeën en heeft zelfs een productielijn aangekocht om met vrijwilligers hoogwaardige zonnecollectoren te maken. Wat verder opviel is dat men iedereen overal bij betrekt. Het doel is te enthousiasmeren. Scholen worden ingeschakeld voor onderzoeken of voor workshops en iedereen kan meedoen. Een bron van inspiratie!

Na overleg met enkele GroenLinks-afdelingen hebben wij, het bestuur van GrienLinks Fryslân, besloten geen nieuwe “eigen stijl” websites meer aan te bieden aan onze afdelingen. Het ontwerpen van een nieuwe website is eenvoudigweg te tijdrovend. Wij sluiten vrijblijvend een handleiding bij die je goed kan helpen een nieuwe website aan te maken volgens het landelijke format.

GroenLinks Achtkarspelen organiseerde een Lezing over Permacultuur.

GroenLinks Ooststellingwerf bood haar hulp aan bij de middag bij SlimMakkinga, maar de organisatie was al compleet. Bedankt voor het aanbod!

Voorzitter Nico bracht een bezoek aan de Energiemarkt bij GroenLinks Weststellingwerf! Klik hier voor een evaluatie van deze zeer geslaagde actie!

Verder kregen we uit verschillende hoeken berichten dat men blij is met de Interactief. Ook was er een opmerking over de lettergrootte waarin deze brief is geschreven. Let op dat je de juiste schermresolutie gebruikt.

Agenda

  • 14 januari: ALV, wandeling en Nieuwjaarsborrel! Uitnodiging volgt in de binnenkort weer te verschijnen Griene Linkse.
  • Komend jaar: Overleg over de vorming van Gemeente De Friese Meren.
  • Komend jaar: Bijeenkomst over gemeentelijke herindeling, regio Harlingen / het Bilt. Er bestaat overigens een visiestuk over gemeentelijk herindeling. Dit is verkrijgbaar bij de fractie van GrienLinks Fryslân.
  • 10 maart: Bijeenkomst “Zin in 2014!” Klik hier voor meer info..

Hebben jullie ook een leuke actie gepland in het nieuwe jaar? Een gezellige bijeenkomst? Gebruik deze nieuwsbrief als reclamebord. Misschien kan er samenwerking ontstaan met naburige afdelingen of de provinciale club en wellicht kun je een grotere opkomst verwachten. Dat is altijd positief!

Wij wensen jullie gezellige kerstdagen toe en een duurzaam Nieuwjaar!

Tot de volgende interactie!

Namens GrienLinks Fryslân,

Bernardus Holtrop, bestuursmedewerker

Nico Smits, voorzitter

» interactief!