Jochem Knol

Jochem Knol

Statenlid

Ik ben in het dagelijks leven werkzaam als projectmanager, ik houd mij voornamelijk bezig met bodemkunde en cultuurtechniek. Mijn betrokkenheid bij de inrichting van landelijke- en natuurgebieden sluit perfect aan op de kerntaken van de provincie. Ik heb, net als GrienLinks, oog voor milieu en alles wat er om me heen gebeurt.

Ik zet mij graag in om de belangen van verschillende partijen bij elkaar te brengen. We moeten samen naar oplossingen kijken, bijvoorbeeld met een Friese landbouw + natuurtafel. Er moet meer draagvlak gecreëerd worden voor toekomstbestendige landbouw, want de manier waarop het nu gaat kan niet. De landbouw moet meer aansluiten op de bodem en het water zoals het is, nog meer bodemdaling is funest voor de leefomgeving!

De provincie moet niet zomaar alle taken decentraliseren, regionale uitvoeringsdiensten blijken namelijk totaal niet democratisch. De provincie zou veel meer de verbindende en regisserende functie moeten oppakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verdelingen van industrieterreinen, gemeenten denken te vaak aan hun eigen belang. Op het gebied van planologie is er nog veel te verbeteren, ik zou mij hier voor in willen zetten de komende jaren!

Portefeuilles

  • Veenweide
  • Bodem (incl. Gaswinning & Zoutwinning)
  • Landbouw & Visserij
  • Natuur
  • Biodiversiteit & Dierenwelzijn
  • Wadden: natuur

Contact met Jochem