Jochem Knol

Jochem Knol

Statenlid

Jochem zijn passie is natuur en landbouw. En hij zet zich in voor het kroonjuweel van onze natuur: de Wadden.

‘Mensen, planten en dieren hebben recht op een schone en gezonde leefomgeving. Het is onze plicht te zorgen voor de toekomst van onze aarde. De afgelopen vier jaar hebben we met een initiatiefvoorstel ervoor gezorgd dat het gebruik van pesticiden wordt teruggedrongen en hebben we gezorgd voor een subsidieregeling voor mensen die schade aan de fundering van hun woning hebben door het te lage waterpeil in de veenweidegebieden. Dat zijn twee grote successen waar we voor hebben gestreden.

We moeten de bodem en het water als leidend principe gebruiken bij de inrichting van onze provincie. Voor mij is dat niets nieuws. Als adviseur en projectleider bij een ingenieursbureau houd ik me ook in mijn dagelijkse werk bezig met vraagstukken rond de bodem. Ik wil werken aan de leefbaarheid van het Friese platteland. Ik wil bijdragen aan een betere balans tussen de landbouw en de natuur.’

Portefeuilles

  • Veenweide
  • Bodem (incl. Gaswinning & Zoutwinning)
  • Landbouw & Visserij
  • Natuur
  • Biodiversiteit & Dierenwelzijn
  • Wadden
  • Recreatie, toerisme en sport

Contact met Jochem