Grienlinks kandidaten Provinciale Statenverkiezingen Fryslân 2015

1 Retze vd Honing


2 Corrie Dam

Corrie Dam

Sociaal en natuurlijk: een sterk koppel

Die begrippen zijn de rood-groene draad bij wat ik doe en wil bereiken.
Ik ben Corrie Dam, geboren en getogen in Sneek. 2 kinderen, samenwonend, 53 jaar, werkzaam in de zorg , breed maatschappelijk actief.

In mijn werkzaamheden in de zorg, in de politiek en privé pas ik ze toe. Nee hè hoor ik u al denken “weer zo’n geitewollen-sokken-muts”. Maar dan wel een modern, gedreven en praktisch exemplaar!
Specifieke kennis heb ik van het sociale domein. Als betrokken Friezin, heb ik ervaring en kennis van Fryslân en wat daar leeft.

U zult mijn geluid, sociaal en natuurlijk, herkennen en waarderen.

Mei groetnis
Corrie Dam


3__Ralph-de-Graaf

Ralph de Graaf

Even voorstellen; Ralph de Graaf, 32 jaar, woonachtig in Wolvega samen met vriendin en mijn dochter van 7 maanden. Als ik niet aan werk ben als senior beleidsmedewerker wind voor de provincie Groningen, wandel en fiets ik graag, genietend van Fryslân.
Fryslân is uniek. Niet alleen qua taal en cultuur, maar ook landschappelijk gezien. Zorgvuldig omgaan met het landschap, zodat wij er nu en in de toekomst van kunnen blijven genieten. De keuzes die in provincie worden gemaakt zijn medebepalend voor de landschapsinrichting. Mijn inzet is om voor GrienLinks de landschappelijk ontwikkelingen in balans brengen. Verantwoord recreëren, wonen en werken in Fryslân.


4 Petra Vlutters

Petra Vlutters

Na 20 jaar in Twente te hebben doorgebracht woon ik sinds 1988 in Leeuwarden waar ik gezondheids- en huishoudkunde gestudeerd heb. De laatste 7 jaren heb ik in de jeugdhulpverlening gewerkt. Door mijn interesse in het milieu zit ik oa al 20 jaar in het milieuplatform Leeuwarden.
Friesland is voor mij dé provincie om koploper te kunnen zijn in schone energie en groen toerisme met een akkerbouw en veeteelt sector die in balans is met natuur en dier.
Graag zet ik me in voor een gezonde leefomgeving die gezonde voeding voortbrengt en waar we volop kunnen genieten van ons meest schaarse goed: de natuur.
Daar waar mogelijk zal ik me zeker ook in zetten voor het sociale domein.
De problemen die op ons afkomen (b.v. oplopende werkloosheid en klimaatverandering) vragen om vernieuwende duurzame oplossingen vanuit de politiek maar er zal ook ruimte moeten worden geven aan initiatieven die vanuit de mensen zelf komen.
Daar lever ik graag een bijdrage aan.

Quote:
In Beweging naar meer Biodiversiteit en Balans


5 Jan Atze Nicolai

Jan Atze Nicolai

Jan Atze Nicolai in 100 woorden

Ik ben een politicus die al jaren staat voor een duurzame sociale samenleving. Nu in de gemeenteraad van Leeuwarden. Straks in de provinciale staten van Fryslan voor GrienLinks.

Zeggenschap over de omgeving. Grip van iedere burger op duurzame eigen energie, duurzaam voedsel en goederen. Kleinschaligheid voorop. En staan voor een echt groene omgeving.

Verder ben ik vooral democraat. Misschien wel de belangrijkste kernwaarde van GroenLinks. Ik sta voor een betrouwbare overheid, die iedere stem en iedere burger als gelijkwaardig beschouwt.

Ik sta pal voor deze waarden. Een overheid die motiveert en bestaanszekerheid voor iedereen ondersteunt.

Kievietseieren? Wel zoeken, niet rapen.


Klik hier voor de volledige kandidatenlijst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *