Matthijs Sikkes-Van den Berg

Matthijs Sikkes–van den Berg

“Jullie kennen mij misschien als fractievoorzitter van GroenLinks Fryske Marren, waar ik mij de laatste jaren heb ingezet voor onze groene en linkse idealen. Recent hebben we gelukkig de zandwinning in het IJsselmeer kunnen tegenhouden. De betrokkenheid van de burgers was enorm, mensen willen gehoord worden. En dat is gelukt. De kracht van de mienskip heeft ervoor gezorgd dat er geen zandwinning komt. Bij de provincie moet dit ook meer gebeuren. Burgers moeten bij het proces worden betrokken, ze moeten mee kunnen denken. Dat geldt ook voor de energietransitie, mensen moeten mee kunnen doen. Lokale initiatieven zorgen er juist voor dat de lusten en de lasten eerlijk worden verdeeld. De beweging van onderop vind ik belangrijk, dorpen moeten zelf leidend zijn. Maar zij kunnen het niet alleen.”

“Wat ik de komende jaren wil bereiken? Echt stappen zetten als het gaat om de energietransitie en de landbouwtransitie. Juist vanuit de provincies kunnen wij plannen en overkoepelende visies maken die echt wat betekenen voor onze natuur en omgeving. Wij, als GrienLinks, hebben die visie. Wij kijken vooruit, naar duurzame oplossingen. Wij kunnen de inwoners van onze provincie hierin ondersteunen, voor een groene toekomst, voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. ”

Portefeuilles

  • Cultuur, onderwijs en taal
  • Economie
  • Energietransitie
  • Financiën en bedrijfsvoering
  • Milieu o.a. FUMO, REC, Gas-, zout-en zandwinning
  • Onderwijs (en kennis)
  • Regenboogprovincie
  • Sport
  • Veenweiden, Wadden

Contact met Matthijs