Natuur

Natuur

Wij staan voor méér natuur en niet minder. Onderzoek toont een enorme achteruitgang van het aantal insecten en weidevogels aan. Het is tijd voor verandering. Tijd voor meer insecten en weidevogels. Wij zetten ons daarom in voor kruidenrijke weilanden, bloemen en grondgebonden, natuurinclusieve landbouw.

Een groot punt van zorg in onze provincie is het veenweidegebied. Wij maken ons sterk voor een veenweidevisie met innovatieve en duurzame oplossingen. Door uitdroging van het veen komt er jaarlijks in Nederland 7 miljoen ton CO2 vrij. Dat staat gelijk aan de uitstoot van twee miljoen auto’s of twee kolencentrales. Het is tijd om dat te stoppen, tijd om het grondwaterpeil omhoog te brengen. Daarvoor is het belangrijk om over te schakelen op een biologische, natuurinclusieve en grondgebonden landbouw, zodat boeren een levensvatbaar bedrijf kunnen houden zonder dat dit ten koste gaat van hun en onze toekomst.