Natuurconferentie GroenLinks

Het bestuur van GrienLinks wil u graag attent maken op onderstaande conferentie.
Met vriendelijke groet,
Simone de Vries

NATUURCONFERENTIE GROENLINKS, ZATERDAG 8 JUNI 2013

Beste mensen,

De afgelopen jaren is een verandering in het Nederlandse natuurbeleid ingezet en deze is nog niet afgelopen. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat de provincies een veel grotere rol in het natuurbeleid krijgen dan voorheen. Wat betekent dat eigenlijk voor mensen als jullie die actief zijn in de landelijke en provinciale politiek?

De Landelijke Werkgroep Natuur van GroenLinks wil hier graag op zaterdag 8 juni 2013 met jullie over in dialoog gaan. Het wordt een conferentie voor de provinciale politiek.

De onderwerpen m.b.t. natuur die aan de orde – kunnen – komen:

• Wat betekent de decentralisatie van het natuurbeleid voor provincies?
• Hoe gaan wij het toekomstige natuurbeheer financieren?
• Wat is de stand van zaken – per provincie – rond de zogeheten herijking van de EHS?
• Hoe realiseren we robuuste verbindingszones – over provinciegrenzen heen?
• Je krijgt als provincie te maken met Europese verplichtingen en Natura2000. Hoe pakken we dat aan?
• Hoe zit het met de beheerplannen voor de Natura2000-gebieden?
• Hoe gaat het verder met de PAS; de Programmatische Aanpak Stikstof?
• Hoe creëer je kansen voor natuur bij de provincie? Hoe kun je je hier als GroenLinks op profileren?
• Wat zijn jullie politieke successen? Hoe brengen jullie je natuurbeleid onder de aandacht van je aanhang en wat kun je anderen daarover leren?
• Wat voor vragen heb je zelf?

Dat is veel: dat moeten we organiseren. Selecteren en focussen. Dat kan alleen sámen met jullie!

Deze uitnodiging gaat naar gedeputeerden, provinciale Statenfracties en besturen, de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie en de Europese fractie van GroenLinks. In het bijzonder naar die mensen die het dossier Natuur in hun portefeuille hebben. Maar ook andere vertegenwoordigers zijn van harte welkom. Eventueel nodigen we ook externe sprekers uit het werkveld uit.

De precieze locatie van de conferentie is nog niet zeker, maar het wordt in elk geval een goed per openbaar vervoer bereikbare en redelijk centraal gelegen locatie.
Noteer deze datum vast in de agenda: zaterdag 8 juni 2013

Geef zo mogelijk al aan of je er bij zult zijn.

In het bijzonder willen we je vragen of je op een of andere manier betrokken wilt/kunt zijn bij de organisatie van deze conferentie! Het is vóór en dóór de provincie. Een gemeenschappelijke inspanning zal deze dag tot een nog groter succes maken.

Wil je dat mailen? Zo spoedig mogelijk!? (De volgende w.g.-natuur vergadering is 16 april landelijk bureau GL 19.30)

Met vriendelijke groet,

Hans Wijering, contactpersoon werkgroep natuur
055-3669871
06-12578707

P.S. De landelijke werkgroep natuur GL bestaat sinds 18 mei 2011. De leden zijn veelal professioneel actief in het werkveld natuur als ecoloog, landschapsarchitect e.d. De kennis en kunde op het gebied van natuur strekt zich breed uit op een hoog niveau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *