Notulen provinciale ledenvergadering en waterschapsverkiezingen

Beste GrienLinks-leden,

In de bijlage vindt u de notulen van de ledenvergadering van 15 mei jl. in Leeuwarden. In deze vergadering werd besloten dat wij de te volgen strategie rondom de waterschapsverkiezingen in 2015 nog aan de leden zouden voorleggen. Het stuk hieronder geeft weer hoe het provinciaal bestuur deze verkiezingen in wil gaan. Als u naar aanleiding hiervan wilt reageren kan dat per email op bovenstaand adres.

Met vriendelijke groet,
Simone de Vries
Provinciaal bestuur GrienLinks

Water Natuurlijk Fryslân en het Wetterskip Fryslân

Op 18 maart 2015 vinden er waterschapsverkiezingen plaats. GrienLinks Fryslân steunt Water Natuurlijk Fryslân,die nu met drie zetels in het algemeen bestuur en met één zetel in het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân vertegenwoordigd is. Ons landelijk bestuur bepleit die steun daar de verkiezingspunten van Water Natuurlijk met alles wat met water van doen heeft nagenoeg overeenkomt met de GroenLinks standpunten. Ook voor de komende verkiezingen kiest het landelijk bestuur van GroenLinks voor het steunen van Water Natuurlijk. De vraag is, steunen wij als GrienLinks FryslânWater Natuurlijk Fryslân wederom voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. Exclusief steunen betekent dat wij niet met een eigen GrienLinks lijst meedoen.

Voordelen van steunen van Water Natuurlijk Fryslân:

 • Er is één krachtige beweging die gaat voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water en versnippering van ‘groene en duurzame’ stemmen wordt voorkomen.
 • De belangen van de gehele gemeenschap in Fryslân wordt vertegenwoordigd, dus zowel de belangen van de burgers in dorpen en steden als de belangen van de boeren, sportvissers, recreatievaart, milieugroepen, vogelvereniging, vlindervereniging, etc.
 • Water Natuurlijk wil een organisatie zijn die alle groene en duurzame krachten verenigt en daarom wil zij zich niet binden aan een bepaalde politieke partij om te voorkomen dat linkse of rechtse partijpunten dominant worden. Door aldus enigszins politiek onafhankelijk te zijn, verenigt zij het groene en duurzame van zowel rechtse als linkse partijen. Of zoals Water Natuurlijk zegt: jullie als GrienLinks kunnen wel naar ons verwijzen, wij kunnen niet naar jullie verwijzen.
 • Inmiddels heeft Water Natuurlijk Fryslân een stevige achterban en zelf een bestuurslid in het dagelijks bestuur.Verwacht wordt dat Water Natuurlijk bij de komende verkiezingen weer goede resultaten zal behalen.
 • Water Natuurlijk is bij de vorige waterschapsverkiezingen landelijk de grootste partij geworden en de partij heeft inmiddels veel ervaring en expertise opgebouwd.
  Nadeel van steunen van Water Natuurlijk Fryslân:
 • GrienLinks als provinciale partij kan zich minder profileren als partij voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water en onze achterban en sympathisanten zijn niet, of minder bekend met Water Natuurlijk. Hier ligt in de campagneeen extra uitdaging om Water Natuurlijk als onzebondgenoot bekend te maken.
 • GrienLinks is indirect vertegenwoordigd en zal niet direct mee kunnen discussiëren over standpunten die wat verder af staan van ons eigen programma ( bijvoorbeeld de visserij)
 • De naamsbekendheid van Water Natuurlijk is veel kleiner dan die van GrienLinks. Dat levert het risico op dat mensen die in het stemhokje de keuze moeten maken een andere partij kiezen. PvdA, CDA, FNP en VVD doen met een eigen lijst mee.

Alles afwegende stellen wij voor om Water Natuurlijk Frsylân als GrienLinks in de komende verkiezingen te steunen en niet met een eigen lijst mee te doen. Wij adviseren om de komende periode Water Natuurlijk Frsylân ook vanuit het bestuur kritisch te volgen, meer dan tot op heden is gebeurd. Waterschapsbestuurders die mede door steun van GrienLinks zijn verkozen,zullen worden gevraagd structureel terug te koppelen naar Water Natuurlijk en naar onze partij zodat we een grotere betrokkenheid realiseren met alles wat met water in Fryslânte maken heeft.
Op dit moment zoekt Water Natuurlijk Fryslân kandidaten voor de lijst. Iedereen kan zich tot uiterlijk 31 augustus 2014melden bij de inmiddels ingestelde kandidatencommissie van Water Natuurlik Fryslân. Wij kunnen als GrienLinksvanzelfsprekend geschikte kandidaten verzoeken zich te melden zodat onze achterban bekende namen op de lijst tegenkomt. Met aanbevelingen van het bestuur van GrienLinks zal de kandidatencommissie van Water Natuurlijk rekening kunnenhouden.

Kortom:

 1. Bij de komende waterschapsverkiezingen Water Natuurlijk Fryslân steunen en niet meedoen met een aparte GrienLinks verkiezings- en kandidatenlijst.
 2. Geschikte GrienLinks kandidaten verzoeken zich beschikbaar te stellen voor een verkiesbare plaats op de lijst van Water Natuurlijk.
 3. Water Natuurlijk Fryslân in de komende periode kritisch volgen en daardoor meer betrokkenheid realiseren bij de gang van zaken van Water Natuurlijk en het Wetterskip Frsylân.
 4. De contacten tussen de fracties en de besturen de komende vier jaar structureel verbeteren.

23-06-2014
Sjaak Kloppenburg en Jochem Knol.
Provinciaal bestuur GrienLinks Fryslân

Bijlage:
» Notulen PLV 15 mei 2014 (MS-Word doc)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *