Kom in actie tegen overlast militair vliegverkeer

Het Nederlands luchtruim gaat op de schop. Om meer ruimte voor commercieel vliegverkeer te bieden, worden alle militaire oefenvluchten geconcentreerd boven Fryslân, Groningen, Drenthe en de Waddenzee. Tenminste als het aan het rijk ligt. GrienLinks maakt hier fel bezwaar tegen. Zowel voor de bewoners van de noordelijke provincies, als voor de (trek-)vogels, overige dieren en natuur. Wil je ook van je laten horen? Dien een zienswijze in!Verder lezen

Laat het Wad met rust – manifest uit het Noorden


UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee staat onder grote druk. Door de economische activiteiten als de winning van gas en zout dreigt een uniek en waardevol stuk natuur verstoord te worden. Daarom roepen 35 Staten-, raads- en waterschapsfracties uit Fryslân, Groningen en Noord-Holland in een manifest de Tweede Kamer en het Kabinet op het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee te beschermen en bestaande en nieuwe winningsprojecten naar gas, zout en overige delfstoffen niet langer meer toe te staan. Het manifest is een initiatief van de Statenfracties van GrienLinks Fryslân en de PvdA Fryslân. Verder lezen

Vragen over kabaal door uitbreiding oefengebied F35

De Statenfracties GrienLinks, PvdA en FNP vrezen voor meer geluidsoverlast boven een groter deel van Fryslân door de uitbreiding van het militaire oefengebied. Hierover stellen ze vragen aan het Friese college. Onlangs heeft dit ministerie een ontwerp gepubliceerd voor een nieuwe indeling van het luchtruim. In het plan wordt het militaire oefengebied boven Fryslân voor de F35 gevechtsvliegtuigen uitgebreid tot boven het zuidoosten van Fryslân en een deel van Groningen en Drenthe. Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie januari 2021

In januari zijn we – digitaal – met enthousiasme weer begonnen. Want er is een hoop aan de hand in de samenleving. We pleiten in de Staten nóg harder voor een transitie naar een groene en sociale samenleving. En om dat echt voor elkaar te krijgen kunnen we alle inzet gebruiken. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten in november:

 • Meer natuurlijke oevers bij oeverbeheer
 • Voor een andere economie moet je wel wat veranderen
 • Geld voor de grutto
 • Aanpassingen in het busvervoer
 • Vragen over de ganzenschade vergoedingen
 • Vragen over de (extra) gaswinning in Weststellingwerf
 • Vragen over de financiële compensatie weidevogels
 • Opinie Charda Kuipers: naar een nieuwe Friese economie
 • Opinie Jochem Knol: geld of weidevogels?

Volgende maand op de agenda:

 • Friese aanpak Stikstof
 • Democratische vernieuwing discussienota
 • Rekenkamerrapport over toerisme

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Aanpassingen in het busvervoer

Door de coronamaatregelen is het aantal reizigers in het ov drastisch gedaald. Daarom stelde de provincie in de Statenvergadering van 20 januari 2020 voor de dienstregeling aan te passen, een transitieplan te maken en het gesprek aan te gaan met Arriva om de huidige busconcessie twee jaar te verlengen. Elsa van der Hoek liet namens GrienLinks weten daar alle begrip voor te hebben, maar vroeg wel met de PvdA om te zorgen dat de aanpassingen tijdig waren. Ook vroeg ze aandacht voor de positie van buschauffeurs, de toegankelijkheid van mensen met een beperking, duurzaamheid en de veiligheid van bushokjes.Verder lezen