Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie oktober 2021

In oktober diende Jochem Knol (op de foto samen met medewerker Arjette de Vroet) namens GrienLinks en zes andere partijen een initiatiefvoorstel in om het gebruik van pesticiden in Fryslân tegen te gaan. Het werd aangenomen! Een prachtig succes. Hieronder meer over dit voorstel en andere punten.

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Deze maand schreef Elsa de column: ‘Thialf, kiezen met het trotse hart of het gezonde verstand?’

En ook deze maand: een inspirerende provinciale ledenvergadering met Laura Bromet (Tweede Kamerlid).

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

In deze nieuwsbrief:

  • Thialf: kiezen met het trotse hart of het gezonde verstand?
  • Op de bres voor een schoon en gezond Fryslân
  • Petitie aangeboden in Tweede Kamer voor Friese rechtbanktolken
  • GL en PvdA dienen zienswijze in tegen gaswinning Waddenzee
  • Vragen aan gedeputeerde over KNMI rapport zeespiegelstijging
  • Vragen over nog steeds afgeven stikstofvergunningen
  • Inspirerende provinciale ledenvergadering met Laura Bromet
  • Aandacht voor mogelijk onethisch gebruik van data

Verder lezen

Column van Elsa: Thialf, het trotse hart of het gezond verstand?

Column van Elsa van der Hoek

Op 10 november 2021 wordt voorafgaande aan de begroting in de Provinciale Staten, de 542.000 euro jaarlijkse exploitatiesteun voor Thialf besproken. Het gaat om serieus veel geld, in een zeer zorgwekkend dossier.

Als GrienLinks zijn we echt niet anti-Thialf of voor een faillissement van Thialf. We staan wel zeer kritisch tegenover het vele geld dat er door de Provincie Fryslân in Thialf is geïnvesteerd in de afgelopen tien jaar (€ 58.295.000 exclusief de ambtelijke kosten). Verder lezen