Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie oktober-november 2022

15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Onze fractieleden zijn opnieuw gekozen om de lijst aan te voeren op 1, 2 en 3! Ze voelen zich zeer vereerd en willen graag samen met de rest van de top 10 (Rik, Ajla, Jille, Suzanne, Paul, Joop en Tjeerd) aan de slag in de campagne. Op de provinciale ledenvergadering van 29 oktober 2022 is een lijst met 50 kandidaten vastgesteld die zich willen inzetten voor een groen en links Fryslân. Ook is het nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld (in deze versie worden zo snel mogelijk de vastgestelde amendementen verwerkt). Meer lezen?

Iedereen hartelijk bedankt voor het vertrouwen en: wie mee wil doen…. meld je aan! Doe mee! Er is zóveel te doen.

Verder hieronder berichten over de Statenvergaderingen op 26 oktober (over busvervoer, stikstofaanpak, de afvalverbrander REC, mestverwerking, de wolf en woningisolatie) en 9 november 2022 (over de begroting voor 2023).

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Begroting 2023 mist daadkracht voor aanpak grote problematiek klimaat, natuur, wonen, energie, stikstof, water

Klik hjir foar de Fryske tekst

De GrienLinksfractie stemde op woensdag 9 november 2022 uiteindelijk tégen de begroting van de provincie voor 2023. Charda Kuipers: “Dit is de laatste begroting van het college in deze bestuursperiode. We hebben sinds de start in 2019 vaak, lang en hard, gehamerd op ambitieuzere doelen en een serieuze aanpak van de urgente problemen die telkens weer terugkomen: de klimaatverandering, natuurontwikkeling, de waterhuishouding, veenweide en CO2-problematiek, stikstof, de woonproblematiek en de energietransitie om er een paar concrete zaken uit te lichten. Helaas! De begroting 2023 biedt niet afdoende antwoord op het aanpakken van deze provinciale opgaven. De beschikbare budgetten en menskracht worden niet optimaal benut. Een fundamentele discussie hoe dit alles te verbeteren blijft vooralsnog uit.” Toch kreeg de fractie in de Staten een meerderheid voor twee voorstellen: er werd 600.000 euro beschikbaar gesteld voor het verminderen van het gebruik van pesticiden én er werd 50.000 euro vrijgegeven voor het ondersteunen van ‘warme huiskamers’. Klik hjir foar de Fryske tekst Verder lezen

Wolf of vee in de wei

Op 26 oktober 2022 werden er – alweer – twee moties vreemd over de wolf in de Statenvergadering ingediend. Een van het CDA/VVD die pleitte voor afzwakking van de beschermde status van de wolf en vervolgens het toestaan van het doden van het dier, en een van de FNP , die pleitte voor hetzelfde, maar dan wel alleen als de staat van instandhouding van de wolf als beschermde diersoort niet in gevaar komt. Over beide moties was Jochem Knol niet te spreken. GrienLinks stemde tegen. De motie van het CDA/VVD werd echter wél aangenomen.Verder lezen

GrienLinks: extra geld nodig voor busvervoer op platteland

“GrienLinks is zeker geen voorstander van het rijden met lege bussen, maar we zouden graag meer inspanning zien om de bereikbaarheid van Fryslan te vergroten en niet te verder verschralen. We willen dan ook dat de bezuiniging van 1,7 miljoen per jaar wordt geschrapt. Zet dit geld liever in voor de bereikbaarheid van onze Provincie en dan met name voor het platteland”, pleitte Elsa van der Hoek in het debat over de nieuwe busconcessie (2024-2034) op 26 oktober 2022. Helaas stemde de meerderheid tegen dit voorstel voor meer geld voor busvervoer. Verder lezen