Windenergie: economische activiteit?

windmolenWie zegt dat Friezen nuchtere mensen zijn, moet in deze provincie voor de aardigheid eens een debat bijwonen tussen voor- en tegenstanders van windenergie. Alle retorische debatteertrucs worden uit de kast gehaald om de politiek te overtuigen. Dat geldt in onze oren vooral voor de tegenstanders van windenergie, maar die zullen wellicht van voorstanders hetzelfde zeggen.

Toch ziet de GrienLinks-statenfractie het niet zitten om de hele provincie maar vol te zetten met grote windturbines. Toenmalig statenlid Theo van de Bles pleitte al voor ‘clustering’ op en bij bedrijventerreinen en langs spoor- en snelwegen en het opruimen van solitaire (alleenstaande) turbines. Irona Groeneveld heeft dit standpunt in de commissie Lân, Loft en Wetter herhaald, met de toevoeging: “Misschien moeten we windturbines als economische activiteit aanduiden?” Ze pleitte voor een onderzoek hiernaar.
Verder lezen

Burgerinitiatief REC-Omrin ingediend

afvaloven-nee.jpg

Op woensdag 16 september bood de Stichting afvaloven nee ruim 13.000 (!) handtekeningen aan de voorzitter van de Staten, de CdK Jorritsma, aan. De handtekeningen ondersteunen het burgerinitiatief van de stichting. Zij vragen om een nut en noodzaak discussie in de Staten over de afvaloven in Harlingen. De volgende statenvergadering wordt er besproken of en wanneer het verzoek van de stichting op de agenda van de Staten wordt gezet.

Irona Groeneveld: “Doordat de REC een bedrijf is van 30 gemeenten in Fryslân heb je een probleem, blijkt nu. De vermenging van een bedrijf bezitten (de B&W’s zijn aandeelhouder) en het volk vertegenwoordigen (de raad) als gemeente heeft gemaakt dat veel gemeenten in een spagaat terecht zijn gekomen.
Verder lezen

Meerderheid staten kritisch over Adema tijdens REC-OMRIN Interpellatie

omrin.jpg Moties van wantrouwen en afkeuring halen het niet
In de staten van woensdag 16 september werd op het eind van de vergadering de interpellatie van SP, GL en FNP behandeld over de ‘informatievoorziening REC’. Als in een volksvertegenwoordiging partijen de informatievoorziening door een bestuurder ter discussie stellen, gaan alle alarmbellen rinkelen. Volksvertegenwoordigers niet op tijd, niet volledig of niet juist van informatie voorzien is een doodzonde. Maar gedeputeerde Adema kwam ermee weg. Hij zei sorry.

de gedeputeerde op Omrop Fryslân
Vragen SP
Vragen GL
Vragen FNP
Verder lezen

Manifestatie tegen de afvalverbrander bij Harlingen.

afvaloven-nee.jpg
Het handjevol actievoerders waar de burgemeester van Harlingen kortgeleden nog smalend over sprak was vandaag plotseling verhonderdvoudigd.
De actiegroep AFVALOVEN NEE had opgeroepen tot een grote manifestatie om alsnog de al begonnen bouw van de afvalverbrander te stoppen.
Het werd een groot succes met tal van artiesten en sprekers. De burgemeester mocht hieraan niet meedoen, ongetwijfeld had hij “het nog een keer willen uitleggen” een berucht cliché van politici die in het nauw zitten.
Hier een korte video van Omrop Fryslân
Verder lezen

REC-info klucht: Irona vraagt door.

omrin.jpg
NIEUWE vragen over de informatievoorziening rond de REC Het betreft vragen van Irona Groeneveld, fractievoorzitter GrienLinks Fryslân, naar aanleiding van uitspraken van de provincie dat de berekeningen waar de fractie al sinds maart om vraagt, niet op papier lijken te staan.
Irona Groeneveld: “Als je je baseert op informatie om zienswijzen ongegrond te verklaren, dan wéét je toch waar die informatie staat? Of tenminste kun je die op korte termijn produceren. Dat de gedeputeerde zégt dat de informatie er wel is, maar het niet zo snel kan vinden, doet ons afvragen of de informatie er überhaupt wel is. Waarom heeft gedeputeerde Adema dit niet meteen eerlijk gezegd? En trouwens: wat voor bestuur is dat, dat zich baseert op onvindbare informatie?

rapport-is-zoek.jpg

Verder lezen

Omrin_REC: Niet zo schoon, niet zo duurzaam en onveilig?

omrin.jpg Irona Groeneveld: “Raad van Commissarissen en aandeelhouders Omrin moeten zich schamen! Er wordt al gebouwd en er is van alles beloofd: de REC zou de schoonste afvalverbrander worden. En vervolgens zou het de duurzaamste worden. Maar wat blijkt? De schoonste wordt het zeker niet, dat blijkt uit de vergunde normen, die aan de onderkant zitten van wat er mag. En nu blijkt ook nog eens dat niet zeker is of de koppeling met Frisia gerealiseerd kan worden. En als het wel kan, lijkt dat ten koste van de veiligheid van de dijk te gaan. Hoe kunnen ze zo’n risico nemen, terwijl ze nog niet eens zeker weten of het allemaal lukt. En dat met de portemonnee van de burger! “
Verder lezen