Vrijwilligers ondersteunen!

helper.pngHet College wil drie jaar lang € 200.000 per jaar uittrekken om een impuls te geven aan vrijwilligerswerk. Irona Groeneveld vind het voorstel daarvoor, dat 17 september in Provinciale Staten behandeld werd, maar niks. “Gedeputeerde Staten geven tegengestelde signalen af” zegt ze. “eerst op maatschappelijke organisaties bezuinigen, die vrijwel geheel met vrijwilligers werken, en vervolgens op andere terreinen een impuls geven. Omdat je vrijwilligers zo belangrijk vindt? Dat is niet geloofwaardig.”
Verder lezen

Openbaar vervoer voor mbo-scholieren

bus.jpgAls gevolg van de invoering van de ov-chipkaart dreigde in Nederland een verhoging van de tarieven in het openbaar vervoer. Onder andere de 16- en 17-jarige scholieren die lange afstanden afleggen van huis naar middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dan wel hun ouders, dreigden daardoor extra uitgaven opgezadeld te krijgen. Vandaar dat ten provinciehuize in Fryslân een kortingsregeling voor hen was bedacht. Maar de invoering van de ov-chipkaart is – voor de zoveelste keer – vertraagd. Toch bespraken Provinciale Staten van Fryslân op 17 september 2008 een kortingsregeling voor 16- en 17-jarigen die naar het mbo gaan. Om de schoolkeuze gunstig te beïnvloeden, volgens het college van Gedeputeerde Staten. Die regeling zou nog dit schooljaar van kracht moeten worden. Maar de schoolkeuze is uiteraard al gemaakt!
Vandaar dat GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld ervoor pleitte, de regeling volgend schooljaar in te laten gaan.
Verder lezen

Ammoniak en boeren versus natuur

cows.jpgDe Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) is een wangedrocht, zei CDA-statenlid Geart Benedictus op 17 september in Provinciale Staten van Fryslân.
In die zin zijn CDA en GrienLinks het in Provinciale Staten met elkaar eens. Want de wet biedt geen oplossing voor het schoner maken en houden van de veehouderij en van de (kwetsbare en zeer kwetsbare) natuurgebieden.
Bovendien is de wet door de Raad van State als beschermingsmaatregel voor de natuurgebieden met het stempel Natura 2000 in maart 2008 naar het oud papier verwezen.

Maar voor het overige hebben CDA en GrienLinks in de provincie Fryslân zowel als in de Tweede Kamer heel verschillende visies:de provinciale CDA-fractie (met steun van VVD en FNP) vindt dat boeren zo weinig mogelijk de dupe moeten worden van milieubeleid. GrienLinks zegt omgekeerd, dat de natuur zo weinig mogelijk moet lijden onder de (intensieve) veehouderij.
Verder lezen

Over politiek en ongehoorzaamheid: GroenLinks-debat over activisme

20 september 2008, Utrecht, La Place vergadercentrum, Rijnkade 5

utr.jpgOp zaterdagmiddag 20 september is er een debat voor actieve GroenLinksers over ‘politiek en ongehoorzaamheid’. Centraal staat de vraag welke rol activisme en burgerlijke ongehoorzaamheid vandaag de dag kunnen (en mogen) spelen in de activiteiten van politieke partijen, politici en burgers. Femke Halsema, Henk Nijhof en andere actieve GroenLinksers geven hun visie op burgerlijke ongehoorzaamheid in relatie tot politieke en maatschappelijke activiteiten.

De laatste tijd is de indruk ontstaan dat er ‘niks meer zou mogen’ sinds het aftreden van Wijnand Duyvendak. De realiteit is natuurlijk anders. Alvast een voorproefje op de vragen die aan de orde komen? Lees dan de weblogpost over burgerlijke ongehoorzaamheid op de website van Femke.

Aanvang debat: 15.30 uur.

Als je wilt komen: aanmelden kan op de website van GroenLinks. Ongeveer een week van tevoren sturen we je het definitieve programma. Routebeschrijving naar het La Place vergadercentrum in Utrecht

Datum: 20 September

Locatie: Utrecht, La Place vergadercentrum, Rijnkade 5

Uitnodiging thema-avond dierenwelzijn

KOM OOK OP DONDERDAG 25 SEPTEMBER OM 20.00 UUR
NAAR HET HAJÉHOTEL EN PRAAT MEE OVER:
DIERENWELZIJN? WAT IS DAAR MIS MEE?!

Met deze titel verzorgen GroenLinks Heerenveen en de Dierenbescherming Friesland Zuid Oost op 25 september een thema-avond.

Met dierenwelzijn is niks mis. Het zou anno 2008 binnen de gemeentelijke politiek een standaard item moeten zijn waar 1 persoon verantwoordelijk voor is. Maar de gemeente Heerenveen heeft een gedegen dierenwelzijnbeleid nog niet eens op haar agenda ……en dat is er mis mee!

Verder lezen