Voorbereiding landelijk congres

Sent: Tuesday, September 09, 2008 9:07 AM
Subject: voorbereiding GL Fryslan op landelijk congres GL 22 november 2008

Beste GroenLinkse Friezen en Friezinnen,

Zoals jullie in het GroenLinks Magazine van juli/aug hebben kunnen lezen is er op 22 nov. een landelijk Congres. In het verleden is (vaak tijdens de Congressen, of in de reis er naar toe) gebleken dat er behoefte bestond bij de deelnemers uit Friesland aan een meer gemeenschappelijke voorbereiding ( indienen van amendementen, visieontwikkeling, standpuntbepalingen etc.) Het GL provinciebestuur heeft mij gevraagd om deze voorbereiding voor de afvaardiging uit Friesland te organiseren. Dit ook al omdat blijkt dat de voorbereiding door de afdelingen niet of beperkt plaats vindt.

In verband met de locatie stel ik voor de aanmeldingen af te wachten (bij arijnbeek@orange.nl ) en na inventarisatie van de reacties, tijd en plaats te bepalen. Het voorstel is om in week 37 (van 8/9 tot 14/9) bij elkaar te komen voor deze eerste voorbereidingsbijeenkomst.

Tijdpad:

  1. 13 sept. Deadline indienen van amendementen.
  2. 27 sept. Regiobijeenkomsten (voor Friesland) in Zwolle.
  3. 04 okt. Deadline indienen voor decennium doelen en gewijzigde amendementen.
  4. 18 okt. Amendementendag.
  5. 22 okt. Sluiting aanmelding congres.
  6. 22 nov. Toekomstcongres en viering van het 18 jarig ( sind 24/11-1990) bestaan GL in Tilburg.

In verneem graag jullie reactie, ook als die afwijzend is !

Vriendelijke groeten,

André Rijnbeek, partijraadslid
arijnbeek@orange.nl

Fryslân gentechvrij of supergroen?

supergroen.jpg
Onder deze titel organiseren FNP, SP en GroenLinks op donderdag 18 september 2008 een informatiebijeenkomst over gentechnologie in de Lawei.(Schouwburg Drachten) De avond begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk. Omdat we graag willen weten op hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen, vragen wij u om u op te geven via m.schrier@smallingerland.nl

Het Frysk Festival is weer voorbij. Nu barst de discussie los

frysk-festival.png Het Frysk Festival is weer voorbij. Met veel berichtgeving in krant, op radio en tv hebben we goed kunnen volgen waar wat was en hoeveel mensen er kwamen. En wat waren er een hoop mooie dingen!

Nu barst de discussie los: te weinig bezoekers, dus moet het anders. Nou, dat wil ik nog wel eens zien. De provincie heeft subsidie verleend en daarbij gesteld dat op grond van een evaluatie bekeken zou worden of een volgende editie ook op subsidie kan rekenen. Gedeputeerde Jannewietske de Vries zal dus met een evaluatie naar de Staten komen. En dan zijn wij van de Staten aan de beurt en is er nog geen conclusie te trekken.

Gebaseerd op wat ik van het Frysk Festival heb meegekregen heb ik wel een aantal gedachten en die zal ik naast een evaluatie leggen
Verder lezen

Bij de poot genomen

LEEUWARDEN – Je zult maar één van de 2531 mensen zijn die de moeite hebben genomen, middels een inspraakreactie te reageren op de plannen voor de bouw van een afvalverbrandingsoven in de haven van Harlingen. Dan voel je je nu flink bij de poot genomen. Door Omrin – nog steeds eigendom van alle 31 Friese gemeenten – en vooral door het college van Gedeputeerde Staten (GS).

afval.jpg

Nieuwsbrief nr. 45 GRIENLINKS statenfractie Juni 2008

Inhoud deze nieuwsbrief:

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze nieuwsbrief berichten van de fractie over de statenvergaderingen van 18 en 25 juni 2008 en berichten van het bestuur. We wensen iedereen een goede zomer, met veel mooie zonsondergangen en voor de grond: wat regen. Tot in september!

Vriendelijke groet,
Irona Groeneveld, Theo van de Bles, Johanna Welfing, Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (de statenfractie) Ineke Verdoner, Kiki Schrier, Romboud Meines (bestuur)


Theo van de Bles en Irona Groeneveld (de statenleden)

Verder lezen