Reaktie GrienLinks op het koersdocument van CDA en PvdA

Reaktie GrienLinks op het Koersdocument van CDA en PvdA

gl-goed.jpg
Onderwerpen die GrienLinks aanspreken:
1. de openheid naar de wereld toe; bewustzijn dat Fryslân ook iets te brengen heeft op andere plekken; wereldburgerschap, aandacht voor noodopvang en integratie statushouders.
2. Pilot gratis Openbaar Vervoer voor doelgroepen
3. stopzetten zoutwinning onder land
4. Friese architectuur / streekgebonden architectuur in het bouwen
5. de wijze waarop de provincie tussen de burgers wil staan en informatie verzameld wordt en beleid gemaakt (de ABC opzet) en de samenwerking met het ambtelijk apparaat

Onderwerpen die GrienLinks niet aanspreken:
1. onduidelijkheid over wat nu leidend is in Fryslân: natuurbehoud, economische ontwikkeling, ruimte voor water, behoud van de huidige boerenstand
2. uitgaan van de huidige systematiek bij het OV – geen plus, geen extra inzet
3. onderzoeken alternatief boren naar zout onder het Wad
4. wel erg kort stukje over sociale duurzaamheid; dit moet beter uitgewerkt worden
5. water: dit moet in het koersdocument de functie volgen; de tekst is hier erg vaag en wellicht voor meerdere uitleg vatbaar. GL vindt dat uitgegaan moet worden van het water en vervolgens gekeken moet worden wat de voorkeur heeft in een bepaald gebied.
Irona’s weblog hierover
Verder lezen

Vernieuwing van grienlinks.nl

We geven grienlinks.nl een nieuw uiterlijk. Tijdens de vernieuwing zijn veel pagina’s niet bereikbaar. Vragen en opmerkingen over de vernieuwing van de site kunt u naar postmaster@grienlinks.nl sturen.

De oude site hebben we hier bewaard. Door de oude site te parkeren zullen bepaalde hyperlinks mogenlijk niet meer naar behoren werken.

Links