Vragen over gaswinning boven Waddeneilanden

Het provinciebestuur moet zich verzetten tegen gaswinning boven Schiermonnikoog en Terschelling, vinden partijen in Provinciale Staten. De PvdA, SP, GrienLinks, D66 en PvdD vragen het bestuur om zich tegen de plannen te keren, voordat het te laat is en het kwetsbare Waddengebied beschadigd raakt. Als het aan de bedrijven ONE-Dyas en Kistos ligt komt er een platform boven Schiermonnikoog en proefboringen boven Terschelling. Verder lezen

Vragen over natuurcompensatie Fochteloërveen

Het Natura 2000-gebied Fochteloërveen ligt in Fryslân én in Drenthe. De twee provincies werken daarom samen aan het behoud en herstel van dit gebied. Jochem Knol: “Nu blijkt dat er problemen zijn rondom de natuurcompensatie bij het bouwen van een woonwijk in Assen. Daardoor komen foerageergebieden voor onder andere kraanvogels, zwanen en ganzen in de knel. Dit zijn belangrijke doelsoorten van het Natura-2000 gebied Fochteloërveen. Dit betekent ook dat deze vogels op zoek moeten naar nieuwe foerageergebieden. We stellen daarom vragen over de natuurcompensatie aan het Friese college.”Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie juli 2023

Op de foto Charda bij de Pride in Kollum, zwaaiend naar de langsvarende bootjes. Het was een mooie dag! #jemagzijnwiejebent

En, vlak voor de zomervakantie, nog twéé Statenvergaderingen, die heel verschillend verliepen…. Een op 12 juli waarin het beleid rond natuur, landbouw, water en klimaat (het FPLG) werd besproken. En er een gezamenlijke motie van bijna alle partijen aangenomen werd voor steun bij funderingsherstel van woningen in het veengebied. En op 19 juli werd het nieuwe college van BBB, CDA, CU en FNP geïnstalleerd. In de ochtend ervoor bespraken de Staten het nieuwe coalitieakkoord. Charda Kuipers: “Dit akkoord laat na om de grote problemen van deze tijd te benoemen, óf om een oplossing aan te dragen, maar doet tegelijkertijd een forse greep uit de spaarpot (eenmalig geld)”. Ook was de voltallige oppositie boos over het voornemen dat elke gedeputeerde een miljoen euro ‘krijgt’ om naar eigen inzicht te besteden in zijn of haar gebied. Charda: ” De Staten hebben altijd het laatste woord, hoe hoog of laag het coalitieakkoord ook anders beweert.” Lees hieronder meer.

Verder nog een bericht over hittestress voor dieren, over het storten van vuile grond met PFAS in Friese zandwinputten en een opiniestuk van Rik Berends (ons commissielid) over Aaltje en het verzorgen van varkens.

We wensen iedereen nog een prettige zomer! We zijn eind augustus weer terug.

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

EN…. dit keer TWEE afleveringen van de podcast van Berends & van der Hoek!

Verder lezen

Coalitieakkoord biedt geen oplossingen voor grote maatschappelijke problemen

Op 19 juli 2023 werd het coalitieakkoord van BBB, CDA, CU en FNP van het nieuwe Friese college besproken in de Staten. Charda Kuipers: “Voorzitter, GrienLinks mist tempo en ambitie. Er is snel duidelijkheid nodig: De ene crisis na de andere heeft zich immers aangediend en het is echt belangrijk dat we aan de slag gaan met
• biodiversiteit, 80 procent is weg
• het klimaat, dat wacht niet!
• natuur, dat is geen last maar een lust
• water, is leidend en de essentie van ons bestaan.
• armoede, wonen, energie, daar wordt alleen een beginnetje mee gemaakt, maar we lopen achter.
• Er moet een landbouwtransitie ingezet, hoezo zijn we de landbouwprovincie van Nederland als er niks ANDERS gaat.
Dit akkoord laat na om de grote problemen van deze tijd te benoemen, óf om een oplossing aan te dragen. ” Verder lezen