Paul van Gessel

Paul van Gessel

Bestuursvoorzitter

Tijdens mijn studie Aardrijkskunde heb ik mij vaak afgevraagd hoe je klimaatverandering kan uitleggen. Dat is best ingewikkeld. Daar houd ik me ook nu nog mee bezig als voorzitter van het Museon in Den Haag. In dit prachtige museum ontdekken jongeren spelenderwijs onze planeet. Het is een leuke uitdaging om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan begrijpelijk over te brengen op de jeugd. Steeds meer jongeren snappen het belang inmiddels donders goed. Dat zie je bij de klimaatdemonstraties!

Het is nu hoogtijd voor maatregelen, ook in Fryslân.. Ons onderwijs kan daar nu al op inhaken. Het worden de banen van de toekomst. De Provincie Fryslân kan daarbij initiatieven nemen. Niet alleen in het onderwijs. Ook in de energie, het vervoer, de landbouw en in het natuurbeheer.

Naast het onderwijs, spreekt het stimuleren van de lokale economie mij aan. In Friesland zou ik graag nog meer toepassing van ecologische principes in de economie willen zien. Meer circulair, meer duurzaam. Lokale productie van streekproducten moet ook meer kansen krijgen. De verschillende sectoren in Friesland kunnen beter op elkaar aansluiten, alles hangt namelijk samen. Toerisme en recreatie kan niet zonder goed landschapsbeheer. De culinaire sector is hier ook sterk mee verbonden. Meer inclusieve landbouw dus.

De ecologische infrastructuur moet en kan beter. De bermen, het water en de natuurgebieden hebben een samenhangende aanpak nodig. Biodiversiteit gaat immers verder dan de bestaande natuurgebieden. We moeten niet verstenen in ons denken, maar nu ingrijpen!

Contact met Paul