Schone energie

Schone energie

We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. We willen toe naar een volledig CO2-neutrale en fossielvrije provincie. Daarom kiezen we voor schone energie en energiebesparing.

Draagvlak is essentieel in de hele energietransitie. Daarom kiezen wij voor dorpswindmolens, lokale energiecoöperaties en andere duurzame oplossingen waarvan inwoners kunnen meeprofiteren. Duurzaamheidsinitiatieven mogen niet stuklopen op bureaucratie. We willen windmolens behoedzaam plaatsen, met respect voor de omgeving en de natuur. Wij kijken naar locaties langs wegen, kanalen en op industrieterreinen. Zonnepanelen willen we zoveel mogelijk plaatsen op daken, geluidswallen en industrieterreinen.

Maar de belangrijkste stap naar een CO2-neutrale provincie is fors (minstens 80%) besparen op het energieverbruik. We willen inzetten op energiebesparing door bedrijven en inwoners. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.