Sipke van Belle

Sipke van Belle

kandidaat statenlid

Als bestuurslid, commissielid en de laatste jaren als raadslid in Ooststellingwerf zet ik me al jaren in voor GroenLinks. Ik wil de Provinciale Staten in om mij sterk te maken voor ruimte, milieu en natuur. Vooral dat laatste zien we te weinig, de provincie heeft de afgelopen jaren te veel aan asfalt besteed. Een groen provinciaal beleid is cruciaal voor natuurgebieden.

GrienLinks heeft aandacht voor zaken die niet in geld zijn uit te drukken, maar zo belangrijk zijn voor ons leven Het milieu, de dieren en planten verdienen onze aandacht en inzet. Neem bijvoorbeeld de veenweiden. Op dit moment stoten de veenweidegebieden evenveel CO2 uit als twee miljoen uitlaten. Er is een visie nodig voor de lange termijn, geen halve oplossingen om tijd te winnen. We moeten samen met de boeren kijken naar oplossingen. Zonder actie is er over twintig jaar geen vruchtbare grond meer in de veenweiden.

Klimaatverandering is er al, maar ik wil me de komende vier jaar inzetten om het af te remmen, om een schonere en duurzamere wereld achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Als we niets doen blijft de zeespiegel stijgen en het veen verdwijnen. We moeten met zijn allen aan de bak voor een heel ander Friesland, een groenere en eerlijkere provincie.

Contact met Sipke