9. en 10. Open en transparant bestuur

9. Open en transparant bestuur

Verbinding zoeken. Daar staat GrienLinks Fryslân voor. Herstel van het vertrouwen tussen de inwoners van Fryslân en de politiek is nodig.

Onze provincie heeft een prachtige eigen taal en cultuur. Daar zijn we zuinig op. En trots. GrienLinks wil maximale inzet van de provincie om de taal en cultuur te houden. De provincie moet mensen en verenigingen steunen die zich inzetten voor anderen.

GrienLinks Fryslân ziet volop kansen voor digitalisering van de samenleving. Maar we zien ook dat niet iedereen mee kan doen of deze ontwikkelingen kan bijhouden. Daarom willen we een digitale toekomst die voor iedereen werkt. Zodat de samenleving eerlijk, veilig en menselijk blijft.

GrienLinks wil een gezonde, evenwichtige en duurzame begroting. Daarbij willen we gebruik maken van een bank die dat geld op een eerlijke, transparante en duurzame manier gebruikt en waarbij de bestuurders van die bank een ethisch verantwoord salaris krijgen.