Leven en wonen

6. Leven en wonen

GrienLinks zet vol in op energiebesparing en betaalbare woningen. We willen vooral mensen met lagere inkomens extra helpen. Opbrengsten van windmolens moeten bijvoorbeeld niet naar grote bedrijven gaan, maar naar inwoners en verenigingen.

Een duurzame, gezonde leefomgeving heeft een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van mens, dier en plant. Om prettig te kunnen wonen in de Friese dorpen en steden hebben we daarnaast voorzieningen nodig in de (nabije) omgeving.

Wonen is een basisrecht en moet betaalbaar zijn voor iedere Fries. Dat is het op dit moment niet. GrienLinks pleit ervoor dat de provincie de regie pakt om samen met gemeenten de woningcrisis aan te pakken en daarvoor een visie op wonen opstelt met de kernwaarden: betaalbaar, flexibel, compact en energieneutraal.

En dit hebben we al bereikt:
We hebben gezorgd voor meer aandacht voor groene, klimaatbestendige wijken en woonvormen voor mensen met dementie.
It kin gewoan!