Standpunten verkiezingen 2023: Natuur

2. Natuur

Boeren én onze natuur willen duidelijkheid. De balans tussen wat de natuur aankan en het intensieve gebruik van de grond is zoek. Er zijn steeds minder verschillende soorten planten en dieren. Dat moet anders.

Oplossing voor deze problemen vraagt veel inzet van boeren. Denk aan minder gebruik van gif en minder uitstof van stikstof. GrienLinks wil deze problemen oplossen. Samen met de boeren en zonder dat de boeren dat merken in hun portemonnee.

Herstel van de natuur is en blijft nodig. We moeten de kwaliteit van omgeving om ons heen verbeteren. Voor GrienLinks kan dat niet wachten. Afspraak is afspraak. Schoon water, schone lucht en een schone bodem is geen luxe: iederéén heeft recht op schoon water, schone lucht en een schone bodem. Boeren, inwoners en bedrijven moeten zich samen inzetten voor minder gif en minder stikstof.

En dit hebben we al bereikt:
We hebben voorkomen dat er nog meer weidevogelland verloren zal gaan. Als het in uitzonderlijke gevallen toch zal worden aangetast, moet er ergens anders extra weidevogelland komen.
It kin gewoan!