Standpunten verkiezingen 2023: Schone bodem en schoon water

3. Schone bodem, schoon water

Herstel van de natuur is en blijft nodig. We moeten de kwaliteit van omgeving om ons heen verbeteren. Voor GrienLinks kan dat niet wachten. Afspraak is afspraak.

Schoon water, schone lucht en een schone bodem is geen luxe: iederéén heeft recht op schoon water, schone lucht en een schone bodem. Boeren, inwoners en bedrijven moeten zich samen inzetten voor minder gif en minder stikstof.

En dit hebben we al bereikt:
We hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de bodem niet verder mag verslechteren. Er moet worden gehandhaafd op het dumpen van schadelijke (chemische) stoffen.
It kin gewoan!