Schoon en veilig vervoer

4. Schoon en veilig vervoer

Fryslân heeft belang bij een stabiel en op de toekomst gericht openbaar vervoer. Een goed openbaar vervoer helpt in de klimaattransitie. Openbaar vervoer is een basisvoorziening die voor alle Friezen toegankelijk, betaalbaar en veilig moet zijn.

Goede, veilige fietsverbindingen tussen de Friese dorpen en steden zorgen ervoor dat Friezen minder afhankelijk worden van een auto. Goede en veilige fietsroutes dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, het ontlast onze wegen en het bevordert ook de gezondheid.

GrienLinks vindt dat ons autoverkeer slimmer, veiliger, groener en gezonder kan en durft keuzes te maken en kansen te pakken.

En dit hebben we al bereikt:
We hebben ervoor gezorgd dat er meer veilige oversteekplaatsen op provinciale wegen komen.
It kin gewoan!