Fryslân ferbynt

1. Fryslân Ferbynt: it kin gewoan

Beter klimaat, een beter bestaan en betere natuur: it kin gewoan.

Lees onze plannen en idealen voor Fryslân voor de komende vier jaar. En heb je vragen, neem gerust contact met ons op.

GrienLinks Fryslân wil een provincie waar alle mensen welkom zijn en iedereen zich thuis voelt. Met respect voor onze natuur en voor al onze inwoners. GrienLinks Fryslân zet zich maximaal in voor een beter klimaat, een beter bestaan en betere natuur. Samen met de inwoners van Fryslân.

GrienLinks wil werken aan een provincie waar alle mensen welkom zijn en zich thuis voelen. Met respect voor onze natuur en voor al onze inwoners. Dat is een grote opgave want er zijn veel problemen en er is wantrouwen naar het bestuur en de politiek. We zoeken de verbinding met de inwoners om onze bijdrage te leveren aan het tegengaan van extreme droogte en wateroverlast.

Veranderen biedt kansen. GrienLinks staat voor mensen die het niet breed hebben en daardoor in de problemen komen. We hebben er ook oog voor dat het aantal planten en dieren nog verder afneemt. Door bijvoorbeeld het bouwen van goed geïsoleerde en betaalbare woningen in onze Friese dorpen en steden helpen we mensen en het milieu. Groen en sociaal gaan samen!

In ons verkiezingsprogramma geven we aan wat we willen. We staan altijd open voor suggesties.

En dit hebben we al bereikt:
We hebben ervoor gezorgd dat de provincie er bij het kabinet op aandringt dat er geen vergunningen meer mogen komen voor gaswinning en zoutwinning in de Waddenzee.

It kin gewoan!