Taal en cultuur

Taal en cultuur

De Friese taal is belangrijk en gelijkwaardig aan het Nederlands. Er is meer dan het taalplan Fryslân nodig om onze taal te laten leven en een toekomst te geven. Het Fries moet en kan steviger op de kaart worden gezet. GrienLinks wil investeren in de kwaliteit van de Friese lessen, schrijvers en dichters betrekken bij de onderwijsactiviteiten, de staat van het Friese onderwijs opmaken en evalueren of de ontheffingsprocedure voor de Friese les gehandhaafd kan blijven. Vanzelfsprekend willen we daarbij leerlingen en leerkrachten nauw betrekken.

Bibliotheek

De bibliotheek is een belangrijke aanjager van onze cultuur. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek, een plek om het lezen onder alle leeftijden te stimuleren. Het is een bewaarder van taal en een plek om te kunnen leren. Wij willen de toegankelijkheid en spreiding van bibliotheken in onze provincie blijven monitoren en steunen.

Festivals

Festivals slaan een brug tussen verschillende culturen, trekken veel publiek en zijn proeftuinen voor innovatie, circulariteit en duurzaamheid. De afgelopen tien jaar is sprake van een sterke festivalisering in Fryslân. Wij vinden dat onderzoek nodig is wat de beste basis is voor deze festivals en om ze meerjarig te kunnen financieren.