Schriftelijke vragen over gevolgen verhogen snelheid naar 130 km voor stikstof en natuur in Fryslân

Op 23 mei 2024 vroegen de fracties van GrienLinks, PvdA, D66 en PvdD via schriftelijke vragen aan het Friese college wat de gevolgen zijn van de – in het hoofdlijnenakkoord voorgestelde – verhoging van de maximum snelheid op snelwegen van 100 km naar 130 km per uur. De fracties vragen zich af welke gevolgen het verhogen van de snelheid heeft voor de natuur, de boeren en de woningbouw in Fryslân. Ook vragen ze of het college bereid is deze zorgen over te brengen aan de minister. Verder lezen